Fondy a programy v Evropě

Fondy a programy nabízené jednotlivými evropskými zeměmi, společenstvími a organizacemi mimo Evropskou unii

Akční program Evropského společenství – EAHC

Executive Agency for Health and Consumers zastřešuje nyní tři programy: EU Health Programme, the Consumer Programme a the Better Training for Safer Food initiative. Výzvy v oblasti veřejného zdraví se opakují každým rokem a Česká republika je v mnoha projektech zastoupena. Vzhledem k motivační povaze grantů ES musí být aspoň 40 % nákladů na projekt financováno z dalších zdrojů, a proto může částka finančního příspěvku činit max. 60 % způsobilých nákladů. Budete-li pomýšlet na tento typ grantu, neopomeňte si tedy předem zajistit tuto spoluúčast. Podrobné informace naleznete na stránkách EAHC. Informační brožura zde.

Finanční mechanismus EHP/Norsko

Fondy EHP a Norska podpořily od roku 2004 projekty za více než 6 mld. Kč. V současné době je v plném proudu druhé grantové období, ve kterém Česká republika čerpá přibližně 3,5 mld. Kč. Zatímco v prvním období byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi prioritní oblasti, kam patří například podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici.

Hlavním koordinátorem EHP a Norských fondů v České republice je Ministerstvo financí, které také spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. Více informací se dočtete zde.

Programové oblasti:
Granty EHP:

 1. Integrated Marine and Inland Water Management
 2. Biodiversity and Ecosystem Services
 3. Environmental Monitoring and Integrated Planning and Control
 4. Reduction of Hazardous Substances
 5. Energy Efficiency
 6. Renewable Energy
 7. Adaptation to Climate Change
 8. Maritime Sector
 9. Environmental and Climate Change-Related Research and Technology
 10. Funds for Non-Governmental Organisations
 11. Children and Youth at Risk
 12. Local and Regional Initiatives to Reduce National Inequalities and to Promote Social Inclusion
 13. Public Health Initiatives
 14. Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance
 15. Institutional Framework in the Asylum and Migration Sector
 16. Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage
 17. Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage
 18. Research within Priority Sectors
 19. Scholarships

Norské granty:

 1. Carbon Capture and Storage (CCS)
 2. Green Industry Innovation
 3. Global Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue
 4. Bilateral Research Cooperation
 5. Bilateral Scholarship Cooperation
 6. Capacity-Building and Institutional Cooperation with Norwegian Public Institutions, Local and Regional Authorities
 7. Cross-Border Cooperation
 8. Public Health Initiatives
 9. Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance
 10. Gender-Based Violence
 11. Schengen Cooperation and Combating Cross-Border and Organised Crime, including Trafficking and Itinerant Criminal Groups
 12. Judicial Capacity-Building and Cooperation
 13. Correctional Services, including Non-Custodial Sanctions

Ačkoliv již byla většina výzev otevřena a realizována do roku 2014, stále je možné žádat o finance. Sledujte aktuální výzvy zde.

Program švýcarsko-české spolupráce

Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie (dále jen „Rámcová dohoda“) byla podepsána 20. 12. 2007. CHF. Pomoc bude poskytována za účelem „snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené EU“.

Program administruje Ministerstvo financí ČR, více informací se dočtete na portálu programu zde.

V nejbližší době neočekáváme žádnou další výzvu, aktuality můžete sledovat zde.

Zajímavá je také nabídka DZS agentury NAEP – více zde.

European Science Foundation

European Science Foundation (ESF) je asociace 75 členských organizací v 30 evropských zemích. V České republice je členskou organizací AV ČR a GA ČR. Každý vědec ze země, která má členskou organizaci v ESF, může podat svůj projekt do soutěže ESF. Projekt má být postaven tak, aby mohl demonstrovat svůj charakter otevřenosti vůči jiným vědeckým skupinám. Vítanými aktivitami jsou: vědecké meetingy (konference, letní školy, workshopy), krátké výměnné stáže a návštěvy, tisk publikací, letáků, informačních brožur, příprava CD, DVD a webových stránek, vytváření databází.

Podrobnosti o programu naleznete zde, konkrétní tematické výzkumné programy s termíny přihlášek pak zde.

International Visegrad Fund

International Visegrad Fund (IVF) již několik let posiluje vzájemné vazby mezi zeměmi Visegrádské čtyřky – tedy ČR, Polskem, Slovenskem a Maďarskem, a to v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměny mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Vedle mobilit je možné ucházet se také o podporu v řadě dotačních výzev menších i větších projektů (ačkoliv v posledních letech minimálně s účastí tří ze čtyř zemí VS).

Pro více informací sledujte buď stránky IVF zde, či přímo jednotlivé termíny grantových výzev zde. Doplňující informace také přímo na webu UK zde (v čj).

AKTION Česká republika – Rakousko

Program AKTION ČR – Rakousko je známý hlavně pro studenty, kterým poskytuje stipendia na studijní pobyty v Rakousku. Jeho hlavním cílem je však podpora bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě a podporuje i jiné projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Pro více informací sledujte webové stránky DZS zde.
Vydáno: 25. 2. 2011 / Upraveno: 26. 2. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Renáta El Bourahi