Národní plán obnovy

Transformace vysokých škol

MŠMT vyhlásilo dne 14. 12. 2021 Výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024. Univerzita Karlova podala v rámci této výzvy projektovou žádost Transformace pro VŠ na UK.  

2. lékařská fakulta se projektu účastnila v několika strategických cílech. V rámci SC A3 byl akreditován a otevřen nový studijní obor Radiologická asistence (zde), aktivity v rámci SC A2 jsou pak zaměřené na rozvoj v oblasti distanční výuky, on-line výuky a blended learning, aktivity pod SC A1 cílí na digitalizaci vzdělávací činnosti a studijních agend.

Realizace projektu: 1. 3. 2022 – 30. 6. 2024


Financováno z projektu Národní plán obnovy. Registrační číslo: NPO_UK_MSMT-16602/2022 

​​
Program EXCELLES
Národní institut virologie a bakteriologie

Registrační číslo: LX22NPO5103

Období řešení: 1. 6. 2022 – 31. 12. 2025

Základní a orientovaný resp. klinický výzkumu virů a patogenních bakterií je nezbytný pro pochopení procesů, kterými způsobují onemocnění, jak unikají imunitnímu systému a jak mohou odolávat léčbě. Výzkumné aktivity Národního Institutu Virologie a Bakteriologie se proto zaměří na charakterizaci patogenů způsobujících stávající i nová infekční onemocnění, popis interakcí virů a bakterií s hostitelem, pochopení molekulárního mechanismu patogeneze, a vývoj proti-virových a proti-bakteriálních látek a očkování. Jednotlivé výzkumné skupiny budou pracovat na virech a bakteriích způsobujících onemocnění s významným zdravotním a ekonomickým dopadem včetně HIV-1, chřipky, klíšťové encefalitidy, hepatitidy typu B, SARS-CoV-2, enterovirů a bakterií B. pertussis, S. aureus a T. pallidum. Díky práci s patogeny, které jsou relevantní pro současnou klinickou praxi, budou mít výzkumné skupiny expertízu a vybavení pro aktuální studium nových patogenů, které by se v budoucnu mohly rozšířit v lidské populaci.

Koordináítorem projektu je ÚOCH AV ČR.


​​

 

Poslední aktualizace: 7. 3. 2024 / Mgr. Lucie Týfová
Byla tato stránka užitečná?