Národní plán obnovy

Transformace vysokých škol

MŠMT vyhlásilo dne 14. 12. 2021 Výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024. Univerzita Karlova podala v rámci této výzvy projektovou žádost Transformace pro VŠ na UK.  

2. lékařská fakulta se projektu účastnila v několika strategických cílech. V rámci SC A3 byl akreditován a otevřen nový studijní obor Radiologická asistence (zde), aktivity v rámci SC A2 jsou pak zaměřené na rozvoj v oblasti distanční výuky, on-line výuky a blended learning, aktivity pod SC A1 cílí na digitalizaci vzdělávací činnosti a studijních agend.

Realizace projektu: 1. 3. 2022 – 30. 6. 2024


Financováno z projektu Národní plán obnovy. Registrační číslo: NPO_UK_MSMT-16602/2022 (část A3.2).  

​​
Poslední aktualizace: 16. 2. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová