Dvoustranné spolupráce mimo EU

Dvoustranné spolupráce s vybranými zeměmi mimo EU jsou podporovány dotačním program MŠMT KONTAKT II. Jeho cílem je podpora projektů v oblastech základního i aplikovaného výzkumu, a to tedy se státy, které nejsou členy EU. Formálním podkladem pro navázání spolupráce je naplňování specifické mezivládní dohody o vědeckotechnické spolupráci nebo mezivládní dohody, která zahrnuje mimo jiné část o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje (např. dohody o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, tzv. kulturní dohody aj.).

V současnosti je v rámci programu KONTAKT II rozvíjena spolupráce se státy: Spojené státy americké, Japonsko, Izrael, Indická republika, Korejská republika, Ruská federace a Čínská lidová republika, přičemž každoročně jsou v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích k programu KONTAKT II přijímány návrhy společných výzkumných projektů česko-americké, česko-japonské a česko-ruské spolupráce, jedenkrát za dva roky návrhy projektů česko-čínské, česko-izraelské, česko-indické a česko-korejské spolupráce.

Uchazečem o účelovou podporu v rámci programu KONTAKT II mohou být také veřejné vysoké školy. Pro více informací kontaktujte vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum Ing. Renátu Bourahi na tel. 22443 5828 či e-mailu .

Vydáno: 12. 4. 2012 / Poslední aktualizace: 22. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Ing. Renáta El Bourahi