Úvod do kyberpsychologie

Sylabus

Podmínky k získání zápočtu
Pro úspěšné absolvování je nutné získat alespoň 600 bodů z 1000. Student si může zvolit, jakým způsobem získá požadovaných 60 % bodů, které lze získat docházkou (až 16 %), průběžnými testy (až 15 %), vypracováváním úkolů (29 %) nebo písemnou esejí (až 40 %).

Vydáno: 11. 1. 2018 / Upraveno: 26. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor