Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
4. ročník
  Soudní lékařství
 

Povolené absence
 
Přednášky:

Alkohol
Toxikologie 1
Toxikologie 2
 
Soudní lékařství se vyučuje jako samostatný předmět, v rámci pregraduální a doktorské výuky a na lékařské fakultě je úkolem seznámit studenta medicíny s problematikou náhlé a násilné smrti a jejich morfologických nálezů. Dále s postupy při prohlídce mrtvého, se základy medicínské problematiky, s ohledem na právní odpovědnost zdravotnického pracovníka a s forenzní toxikologií, sérologií a antropologií.
 
Výuková činnost soudního lékařství probíhá formou přednášek, demonstracemi v pitevně, kde se studenti seznamují s reálným řešením situace ve znalecké činnosti. Jiná praktická cvičení jsou z hlediska povahy oboru limitována a týkají se informací o činnosti sérologie, toxikologie a záchytné protialkoholové stanice.
 
Výuka probíhá ve IV. ročníku pro studenty všeobecného lékařství, je bloková a zajišťují ji nejen pracovníci fakulty, ale i lékaři FN Na Bulovce.
 
 
Pracoviště dále zajišťuje výuku:
Volitelného předmětu:
– Právní ochrana lékaře.
Účast na volitelném předmětu tělovýchovného lékařství:
– Problematika vrcholového sportu.
Účast na povinně volitelném předmětu v rámci PF UK:
– Trestní právo a zdravotnictví
Účast na přednáškách Univerzity 3. věku
 
Spolupráce při doktorské výuce soudního lékařství s IPVZ.

Vytvořeno: 16. 7. 2014 / Upraveno: 25. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor