Povolené absence

IV. – českým a zahraničním studentům je povolena jedna absence v průběhu stáží, v případě delší nepřítomnosti je nutné doložit dokladem o důvodech nepřítomnosti. Delší absence, přesahující 20 % objemu výuky, je nutné nahradit účastí s další studijní skupinou.
Termíny zkoušek budou vypisovány až po absolvování celého bloku výuky.
 
Opatření děkana

Vytvořeno: 1. 8. 2014 / Upraveno: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor