Úspěchy

Dr. Daniel Vaněk autorem vyzvané přednášky Wildlife crime v České republice

Dr. Daniel Vaněk autorem vyzvané přednášky Wildlife crime v České republice v rámci projektu Policie České republiky PDP1 Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech. Akce se konala z důvodu pandemie covid-19 v on-line prostředí ve dnech 28. a 29. ledna 2021 a byla určena pro orgány veřejné moci. Viz též informace o semináři na webu Policie České republiky.

Lékaři Ústavu soudního lékařství autory monografie Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník

Prim. Beran, dr. Dohnalová a dr. Neureutterová jsou autory monografie Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník, vydané v roce 2018 v nakladatelství Karolinum. Kniha je první publikací svého druhu v České republice a je určena nejen pro soudní lékaře, ale i pro lékaře dalších oborů (chirurgie, traumatologie aj.), policisty, právníky zabývající se trestním právem a samozřejmě i pro studenty medicíny.

https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=18878

Ústav soudního lékařství spolupořadatelem konference Náhrada újmy a odpovědnost ve zdravotnictví

Ústav soudního lékařství spolupořádal s Kongresem medicínského práva, s. r. o., konferenci Náhrada újmy a odpovědnost ve zdravotnictví, která se konala 18. října 2018 v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v Praze. Hlavním bodem programu byly vyzvané přednášky právních expertů z Nejvyššího správního soudu, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Krajského soudu v Brně.

Ústav soudního lékařství spolupořadatelem semináře Lidská a zvířecí identifikační genetika: normy, doporučení, nové trendy

Ústav soudního lékařství spolupořádal ve svých prostorách s Forenzním DNA servisem, s. r. o., ve dnech 25.–26. září 2018 seminář Lidská a zvířecí identifikační genetika: normy, doporučení, nové trendy. Program byl sestaven z přednášek odborníků Ústavu soudního lékařství 2. LF UK, Forenzního DNA servisu, České inspekce životního prostředí, Českého institutu pro akreditaci aj.

Vydání monografie Soudní znalectví v oboru zdravotnictví

Monografie Soudní znalectví v oboru zdravotnictví je nepostradatelnou příručkou pro všechny soudní znalce v oboru zdravotnictví. Znalci zde najdou komplexní a zcela aktuální informace a návody ke své činnosti. Hirt a kol.: Soudní znalectví v oboru zdravotnictví, Grada: Praha 2014.

Výška jako identifikační marker

Slovenská antropologia, ročník 17 – č. 1. Upozornění na problémy, které provázejí interpretaci výsledků, získaných při odhadu výšky pomocí obvykle používaných metod – pomoc při identifikaci neznámých osob.

Náhlá kardiální smrt u mladistvých

Retrospektivní studie průkazů náhlé kardiální smrti s arytmickým syndromem u mladistvých za pět let z pitevního materiálu a vypracování postupu mikroskopického vyšetření srdce. Ve spolupráci s Dětským kardiocentrem vypracovat standardní postupy s cílem odhalit skrytá onemocnění u příbuzných jedinců.

Člen redakční rady

Prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D. – člen redakční rady odborného časopisu Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství.

Znalecké posudky

Prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D. – koordinace výkonů znalecké činnosti při vyhotování fakultních znaleckých posudků.

Tématická publikace

Soudnělékařská diagnostika poranění CNS, Toupalík P., Bouška I., je čtvrtá v řadě tématických publikací, vydávaných každoročně v Karolínum 2007.

Předsedou společnosti

Prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D., byl v roce 2007 opět zvolen předsedou Společnosti znalců ve zdravotnictví a příbuzných oborů ČR.

Spolupráce při výuce

Spolupráce ÚSL 2. LF a Katedry trestního práva právnické fakulty UK při výuce studentů obou fakult, s přednáškami s problematikou medicínsko-právních otázek a lékařské odpovědnosti.