Slavnostní koncert fakulty a ocenění pro Učitele roku

Štítky

V pondělí 6. prosince 2021 proběhl ve Velké aule Karolina slavnostní fakultní koncert. Při jeho příležitosti přebrali z rukou děkana prof. Komárka diplomy pedagogové, ocenění jako Učitelé roku.


Hudební program připravila světoznámá klarinetistka Lída Peterková, která už dvakrát svou virtuozitou nadchla účastníky karolínských koncertů, ale i nadaná nedávná absolventka konzervatoře Jana Eisenhammerová. „Obě spojuje jak hudební umění, tak obdivuhodná vnitřní síla, s kterou překonávají osobní těžkosti. Kromě skvostných skladeb slavných mistrů Philippa Telemanna a Václava Stamice, uslyšíme i půvabnou fantazii nizozemského Jacoba van Eycka a pro některé z vás možná i překvapivě svěží současnou hudbu jazzového mága a olomouckého rodáka Emila Viklického,“ uvedl koncert děkan fakulty prof. Vladimír Komárek.

„Karolínské koncerty vždy patřily k slavnostním a mnohdy nezapomenutelným událostem v životě naší fakulty. Poslední dva roky nás připravily o mnoho kulturních zážitků, a tak si stále více vážíme každého setkání, kdy při poslechu krásné hudby můžeme aspoň na chvíli zapomenout na každodenní úmorné a zdánlivě nekonečné trápení spojené s pandemií. Letošní koncert by měl být poděkováním jak všem statečným studentům, kteří dobrovolně pomáhali přetíženým nemocnicím a současně se snažili splnit studijní povinnosti, tak pedagogům, kteří dokázali zvládnout nelehkou hybridní výuku a snažili se i za ztížených podmínek připravit studenty co nejlépe na jejich budoucí povolání,“ pronesl k přítomným návštěvníkům.

Program koncertu si můžete prohlédnout zde.

Součástí koncertu bylo i ocenění tří nejlepších učitelů naší fakulty a představení čerstvě zvoleného děkana prof. Marka Babjuka, který 1. února příštího roku převezme vedení fakulty.

Ocenění „Učitel roku“ uděluje každoročně děkan fakulty na základě vynikajících výsledků ve studentské anketě za příslušný akademický rok. Slavnostní vyhlášení probíhalo v posledních letech vždy na plese 2. lékařské fakulty. Ten se ale kvůli covidu letos nekonal, a tak ocenění pedagogové diplomy z rukou děkana dostali při příležitosti prosincového fakultního koncertu v Karolinu. Ocenění převzali MUDr. Eliška Bébrová z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Petr Kocián, Ph.D., z Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol a MUDr. Tomáš Vojáček z Ústavu soudního lékařství 2. LF UK a FN Bulovka.

Vytvořeno: 21. 12. 2021 / Upraveno: 20. 4. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková