Ples 2020 & anketa mezi učiteli roku

Štítky
Zleva učitelé roku MUDr. Matej Kohutiar, Ph.D., MUDr. Tomáš Vojáček, doc. MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D., prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D., MUDr. Jana Matějková, MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D., a rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., a děkan 2. lékařské fakulty prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Před dvěma měsíci, v sobotu 7. března 2020, proběhl tradiční ples 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pořádaný v Národním domě na Vinohradech. Bylo to jenom pár dní předtím, než bylo kvůli koronaviru zrušeno nejen pořádání takových akcí, ale třeba i výuka na školách. Nyní, kdy dochází k postupnému rozvolňování vládních opatření, ale kdy pořádání akcí jako náš ples stále není možné, si tuhle vydařenou událost z „jiných časů“ dovolujeme připomenout ve fotografiích Jana Flugera.

Pedagogy, kteří na plese získali ocenění Učitel roku, jsme oslovili a všem položili dvě stejné otázky:

(1) Distanční výuka už běží pár týdnů. Jaké s ní máte zatím zkušenosti? Jaké jsou vaše dojmy z ní, pocity, dobré či špatné zkušenosti?

(2) Co byste vzkázal(a) našim studentům, kteří teď v koronavirových časech různým způsobem pomáhají, ať už přímo v nemocnicích či jinak?

Odpovědi zveřejňujeme v abecedním pořadí podle příjmení pedagoga.

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

(1) Na našem pracovišti jsme zachytili trend a možnosti distanční výuky velmi záhy po uzavření výuky na fakultách. S pomocí paní magistry D. Dvořákové a pana Z. Procházky jsme se 23. března připojili k pracovištím, která s výukou také začínala. Od počátku jsme pracovali se systémem Adobe Connect, který se nám osvědčil, a veškerou výuku realizujeme v tomto prostředí dosud. Já jsem byl v den zavedení systému hospitalizován, ale kolegové z pracoviště se velmi rychle se systémem sžili a podle průběžných zpráv, jsem věděl, že výuka probíhá v náhradním režimu velmi uspokojivě. Nyní, po svém návratu po nemoci, jsem byl ještě více překvapen, jak dobře a bez problémů vše probíhá. Záleží také na kvalitním týmu našeho pracoviště. Osobně lituji, že odpadla praktická cvičení pro jednotlivé studijní skupiny, ale přednášky a semináře jsou realizovány on-line tak, aby se studenti třetího ročníku mohli připravit na zkoušku. S termíny zkoušení budeme maximálně vstřícní.

(2) Studenti neuvěřitelně rychle a sami zformovali své řady a nabídli pomoc. Na mé pracoviště nastoupili čtyři studenti a neuvěřitelně rychle se zapojili do laboratorní činnosti pracoviště a také do pomoci s distanční výukou. Velice nám pomohli. Vedení fakulty již mnohokrát studenty ocenilo, ale mám-li prostor k vyjádření - byla to radost se pracovně setkávat a doslova v nás vzbudili nadšení. Nelehké období zvládali doslova s plným a profesionálním nasazením. Moc jim za to děkujeme!

MUDr. Matej Kohutiar, Ph.D.

(1) Považuji za velkou výhodu, že jsme v minulém akademickém roce všechny studijní materiály a informace o předmětech převedli do Moodle. Výzvou pro nás byla a je organizace a způsob provedení průběžné kontroly studia, nahrávání zvukových stop do výukových materiálů a aktuálně blížící se zkouškové období. Zjistili jsme, že vytvořit multimediální prezentaci není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Samozřejmě nám chybí přímá interakce se studenty, toto částečně nahrazuje diskusní fórum. Na druhé straně se snažíme hledat nějaká pozitiva. Jsem přesvědčený, že metody, které si osvojujeme, se pokusíme aplikovat při výuce studentů v následujícím akademickém roce. Momentálně na našem pracovišti distanční výuka probíhá, jsme studentům k dispozici. Tu a tam se samozřejmě něco objeví, ale věřím, že pro nás studenti budou mít pochopení, protože i pro nás je řada věcí nová a sami se učíme. Rád bych proto touto cestou poděkoval všem kolegům, kteří jsou v plném nasazení a snaží se o udržení dosavadní kvality výuky.

(2) Studentům bych vzkázal, že upřímně obdivuji jejich odvahu a nasazení. Přeji pevné nervy, hodně zdraví a děkuji za to.

MUDr. Jana Matějková

(1) Distanční výuka, to byl pro mě donedávna neznámý pojem. Ve skrytu duše jsem doufala, že se zmatek z počátku nákazy přežene rychleji a tomuto typu výuky se elegantně vyhnu a do důchodu to doklepu bez této vymoženosti. Jak jsem se mýlila. Když jsem si přečetla na fakultních stránkách vtipný příspěvek paní doktorky Tomové, tak jsem věděla, že je zle a asi se tomu také nevyhnu. Jak jsem jí záviděla, že martýrium s heslem do systému má za sebou, ale byla to pro mě výzva. Nakonec se vše hladce povedlo a stačilo vybrat komunikační kanál. Můj výběr byl jednoznačný, jelikož jeden z mých synů byl do této výuky zasvěcen (také nedobrovolně), a tak musel být své matce rádcem. Přes počáteční zádrhele se vše povedlo a již několik týdnů „vysílám“ bez problémů střídavě z obýváku a z pracoviště. Bylo to jednodušší, než jsem si mohla představit, ale pořád mi schází přímý kontakt s živými studenty před sebou. S tím se asi nikdy nesrovnám a těším se, až se se svými studenty setkám zase naživo. Velmi také oceňuji vlídné zacházení paní Mgr. Dvořákové a jejího týmu. Pokud bylo potřeba, tak nejenomže zodpověděla všechny mé dotazy, ale hlavně vlídně a s porozuměním.

(2) Jsem patřičně hrdá na to, jak se řada z našich studentů zapojila do nejrůznějších aktivit. Trochu mi to připomnělo podzim roku 1989, kdy jsme se také coby studenti naší fakulty po hlavě vrhli do všeho, co bylo třeba. A podobně nikdo nevěděl, jak to dopadne. Získané zkušenosti jsou pro studenty k nezaplacení a dobrý pocit z toho, že vykonávají potřebnou práci, ať je různého rázu, nepřenositelný. Věřím, že takto získané zkušenosti jsou velmi cenné. Zameškané učivo jde stranou, ale jako tehdy i nyní se dá všechno dohnat. Ale vždyť máme přece distanční výuku…

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

(1) Z distanční výuky mám pocity smíšené – na jednu stranu stříhám ve videoprogramu komentované prezentace pro studenty, dostávají úkoly, které mi posílají mailem, z toho mám pocit dobrý, ale chybí mi osobní kontakt se studenty a mám trochu obavy, že praktické dovednosti se tímto způsobem nenaučí.

(2) Mám radost, že se především studenti vyšších ročníků zapojili do pomoci a držím pěsti, aby vše zvládli ve zdraví, a těším se na ně u nás na klinice.

doc. MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D.

(1) Jako pozitivum této situace vidím to, že se vysoké (a nejen vysoké) školství více „skamarádí“ s distanční formou výuky. Myslím, že v této oblasti je vzdělávání dosti pozadu. Fakulta nabízí velké množství nástrojů pro distanční výuku, stačí si jen vybrat a vyzkoušet to. Náročné pro nás všechny je to, že jsme na to nebyli připraveni a spadli jsme do toho naráz. Já sama za sebe nyní řeším přednášky. Po domluvě na našem ústavu připravujeme komentované audio přednášky, které nahráváme do Moodle. Výhodou je, že si studenti mohou přednášku pustit, kdy budou chtít. Otázky poté zodpovídáme v chatu. Musím říct, že jsem si nikdy neuvědomila, jak je těžké audio přednášku nahrát, je třeba tomu věnovat hodně času a zamyslet se nad tím, co a jak říkám. Ale mám radost, když se mi to povede :-) Co mi hodně chybí, je kontakt se studenty a jejich reakce, o tohle je distanční výuka ochuzena. Vyprchává ten „náboj“, který vyučující může při práci se studenty získávat.

(2) Moc jim fandím a držím palce! Jste skvělí a stateční a jsme na vás pyšní! A taky děkujeme za přání ke Dni učitelů :-)

PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D.

(1) Distanční výuka je určitou alternativou komunikace se studenty, přináší řadu nových poznání pro obě strany, ale přímý kontakt se studentem v tváří tvář je nenahraditelný. Ne vše lze prostřednictvím techniky zachytit, a to nejdůležitější – emoce, které každý výklad dokreslují a poskytují onu výjimečnost výkladu učitele – je tady jen zprostředkované a ne vždy čitelné.

(2) Vážím si vašeho rozhodnutí pomáhat v jakékoliv formě, jsem ráda, že prokazujete lidskost, úctu a vstřícnost ke všem, kteří to nejvíce potřebují. Dávejte na sebe pozor!

MUDr. Tomáš Vojáček

(1) Budu upřímný. Na tuto otázku nemohu nijak odpovědět, neboť náš ústav se od počátku rozhodl distančně nevyučovat. V e-mailové komunikaci jsme studentům kruhů, které u nás ještě výuku neabsolvovali, popsali, kde mohou čerpat informace, Moodle, knihy, skripta atd., a předali jsme jim na nás kontakty s tím, že se mohou na cokoliv e-mailově optat a my jim hromadně odpovíme, a pokud by bylo potřeba, tak s nimi i můžeme dotazy konzultovat přes Zoom. Se Zoomem jsme se seznámili a zkoušení věřím proběhne bez závažnějších problémů.

(2) Jsem vaší úžasnou aktivitou a bezelstnou pomocí velmi, skutečně velmi potěšen a máte můj obdiv. Toto mi dává naději, že nás, přes problémy, co přijdou, nečeká nijak špatná budoucnost. Jak ve zdravotnictví, tak na téhle planetě.

Odpovědi učitelů jsme získávali postupně během dubna a začátkem května, a nemusí tedy již zachycovat aktuální stav výuky.

Pohled na ples očima Matěje Balíka z 1. ročníku Všeobecného lékařství si můžete přečíst na webu Motoláku.

Vytvořeno: 7. 5. 2020 / Upraveno: 5. 8. 2020 / Mgr. Juan Zamora