Jiné úspěchy

Ústav soudního lékařství spolupořadatelem semináře Lidská a zvířecí identifikační genetika: normy, doporučení, nové trendy

Ústav soudního lékařství spolupořádal ve svých prostorách, s Forenzním DNA servisem, s. r. o., ve dnech 25.–26. září 2018 seminář Lidská a zvířecí identifikační genetika: normy, doporučení, nové trendy. Program byl sestaven z přednášek odborníků Ústavu soudního lékařství 2. LF, Forenzního DNA servisu, České inspekce životního prostředí, Českého institutu pro akreditaci aj.

Lékaři Ústavu soudního lékařství autory monografie Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník

Prim. Beran, dr. Dohnalová a dr. Neureutterová jsou autory monografie Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník, vydané v roce 2018 v nakladatelství Karolinum. Kniha je první publikací svého druhu v České republice a je určena nejen pro soudní lékaře, ale i pro lékaře dalších oborů (chirurgie, traumatologie aj.), policisty, právníky zabývající se trestním právem a samozřejmě i pro studenty medicíny.

https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=18878

Prof. Ivan Bouška v knize rozhovorů s osobnostmi českého soudního lékařství

Prof. Ivan Bouška byl vybrán mezi nejvýznamnější osobnosti českého a slovenského soudního lékařství, vyzvané k poskytnutí rozhovoru do knihy Advokáti mrtvých.

RNDr. Daniel Vaněk hlavním autorem Průvodce DNA testováním a genetickou genealogií

RNDr. Daniel Vaněk je hlavním autorem monografie Průvodce DNA testováním a genetickou genealogií.

MUDr. Petr Tomášek členem výboru odborné společnosti

MUDr. Petr Tomášek byl zvolen do výboru České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP.

RNDr. Daniel Vaněk spolupořadatelem tiskové konference v Senátu

RNDr. Daniel Vaněk je odborným garantem projektu Jména mrtvým a v této věci byl také spolupořadatelem tiskové konference v Senátu Parlamentu ČR dne 15. 6. 2017.

MUDr. Petr Tomášek se podílí na grantu AZV Náhlá úmrtí do 35 let

MUDr. Petr Tomášek je členem skupiny pro vyšetřování náhlých úmrtí do 35 let s grantovou podporou AZV: „Diagnostika příčin náhlé srdeční smrti u lidí ve věku 0–35 let pomocí molekulárně-genetických metod – pilotní studie”.

Ústav soudního lékařství spolupořadatelem konference Náhrada újmy a odpovědnost ve zdravotnictví

Ústav soudního lékařství spolupořádal s Kongresem medicínského práva, s. r. o., konferenci Náhrada újmy a odpovědnost ve zdravotnictví, která se konala 18. října 2018 v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v Praze. Hlavním bodem programu byly vyzvané přednášky právních expertů z Nejvyššího správního soudu, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Krajského soudu v Brně.

Vydání učebnice Soudní lékařství II. díl

Pracovníci ústavu se podíleli na vydání druhého dílu celostátní učebnice Soudní lékařství, kterou v roce 2016 vydalo nakladatelství Grada. Autory jsou prof. M. Hirt a kolektiv.

Vydání učebnice Soudní lékařství I. díl

Pracovníci ústavu se podíleli na vydání prvního dílu celostátní učebnice Soudní lékařství, kterou v roce 2015 vydalo nakladatelství Grada. Autory jsou prof. M. Hirt a kolektiv.

MUDr. P. Tomášek se stal členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor soudní lékařství

MUDr. P. Tomášek se stal členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor soudní lékařství.

Dr. M. Beran a dr. I. Procházka byli poradci předsedy Městského soudu v Praze pro znaleckou činnost

Dr. M. Beran a dr. I. Procházka byli v roce 2015 poradci předsedy Městského soudu v Praze pro znaleckou činnost.

Vydání monografie Soudní znalectví v oboru zdravotnictví

Monografie Soudní znalectví v oboru zdravotnictví je nepostradatelnou příručkou pro všechny soudní znalce v oboru zdravotnictví. Znalci zde najdou komplexní a zcela aktuální informace a návody ke své činnosti. Hirt a kol.: Soudní znalectví v oboru zdravotnictví, Grada: Praha 2014.

Výška jako identifikační marker

Slovenská antropologia, ročník 17 – č. 1. Upozornění na problémy, které provázejí interpretaci výsledků, získaných při odhadu výšky pomocí obvykle používaných metod – pomoc při identifikaci neznámých osob.

Monografie Soudnělékařská identifikace

Náhlá kardiální smrt u mladistvých

Retrospektivní studie průkazů náhlé kardiální smrti s arytmickým syndromem u mladistvých za pět let z pitevního materiálu a vypracování postupu mikroskopického vyšetření srdce. Ve spolupráci s Dětským kardiocentrem vypracovat standardní postupy s cílem odhalit skrytá onemocnění u příbuzných jedinců.

Člen akreditační komise

MUDr. Michal Beran, Ph.D., je členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor soudní lékařství.

Člen redakční rady

Prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D. – člen redakční rady odborného časopisu Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství.

Medicínské právo na PF UK

Prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc. – výuka medicínského práva na Právnické fakultě UK Praha.

Místopředseda společnosti

Prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D., byl zvolen místopředsedou České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie JEP v r. 2009.

Poradce předsedy krajského soudu

Prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D. – v r. 2009 poradce předsedy krajského soudu pro znaleckou činnost.

Čestné členství

Prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc., v r. 2009 jmenován čestným členem Academia Internationalis Medicinae Legalis.

Člen akreditační komise

Prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc. – v r. 2009 člen akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor soudní lékařství.

Forenzní traumatologie

K publikaci odevzdána forenzní traumatologie (multidisciplinární zaměření).

Znalecké posudky

Prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D. – koordinace výkonů znalecké činnosti při vyhotování fakultních znaleckých posudků.

Bodové hodnocení úkonů

Prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D. – pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví ČR pro bodové hodnocení úkonů.

Tématická publikace

Soudnělékařská diagnostika poranění CNS, Toupalík P., Bouška I., je čtvrtá v řadě tématických publikací, vydávaných každoročně v Karolínum 2007.

Mezinárodní konference

Pořádání mezinárodní interdisciplinární konference na téma „Týrání dítěte“, Praha 22. 9. 2007.

Předsedou společnosti

Prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D., byl v roce 2007 opět zvolen předsedou Společnosti znalců ve zdravotnictví a příbuzných oborů ČR.

Spolupráce při výuce

Spolupráce ÚSL 2. LF a Katedry trestního práva právnické fakulty UK při výuce studentů obou fakult, s přednáškami s problematikou medicínsko-právních otázek a lékařské odpovědnosti.

Člen pracovní skupiny ministra spravedlnosti

Prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D., se v roce 2007 stal členem pracovní skupiny ministra spravedlnosti k novele Zákona o znalcích a tlumočnících.