Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):

Všeobecné lékařství (MUDr.)

3. ročník

Patologická fyziologie (D0105340)

Všeobecné ošetřovatelství (Bc.)

1. ročník

Patologická fyziologie (D19020008)

Pediatrické ošetřovatelství (Bc.)

1. ročník

Patologická fyziologie (D29020008)

Volitelné předměty

Klinická fyziologie kardiovaskulárního a renálního systému – od teorie k praxi (DV01002)

EKG od patofyziologie po klinickou interpretaci (DV01064)

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / Administrátor
Byla tato stránka užitečná?