Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individualizovaná forma a samostatná vědecká aktivita ve zvoleném oboru ve spolupráci se zkušeným školitelem pod dohledem oborové rady. Na našem ústavu uvítáme každého, kdo chce spolupracovat na řešení našich výzkumných projektů (více na Moodlu). Tyto projekty jsou začleněny do Doktorských studijních programů v biomedicíně UK v rámci oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka. Osm našich studentů již své disertační práce obhájilo. Tři zůstali věrni experimentální práci, ostatní pracují v klinických oborech.

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / Administrátor