Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Zaměření pracoviště:
 
Fyziologie a patofyziologie dýchacího systému: ventilační odpověď na hypoxii, regulace funkční reziduální kapacity plic, změny aktivity CNS související s regulací dýchání, úloha plicních žírných buněk v přestavbě plicního řečiště při hypoxii, reaktivita plicních cév, vliv radikálového poškození plicní tkáně v patogenezi hypoxické plicní hypertenze.
Fyziologie a patofyziologie oběhového systému: mechanizmy odolnosti nezralého srdečního svalu k ischémii.