Ústav neurověd 2. LF UK

Ústav neurověd 2. LF UK hledá zájemce o PhD studium nebo absolventa PhD studia

na práci v oblasti regenerativní medicíny (kmenové buňky, biomateriály, nanotechnologie). Nabízíme výborné finanční podmínky z projektů Evropské unie.
Podrobnější informace u doc. Vargové, tel. 257296421.
Písemné nabídky spolu se životopisem zasílejte na sekretariát Ústavu neurověd 2. LF paní Procházkové:
Ústav neurověd, 2. LF UK
Plzeňská 130/221
150 00  Praha 5 Motol
nebo na e-mail: @email


Zaměření pracoviště:
 
Výuka neurověd. Výzkum přenosu signálů v mozku a v míše během fyziologických a patologických stavů. Funkce a membránové vlastnosti gliových buněk a kmenových buněk. Difuzní parametry mozku a míchy. Experimentální a klinické studie míšních lézí, ischemických stavů, perinatálního a postnatálního poškození nervové tkáně, Alzheimerovy choroby a stárnutí, transplantované tkáně a mozkových nádorů.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023