Úspěchy

Mezinárodní vzdělávací projekt Astrotech

Ústav neurověd 2. LF UK se v rámci společného pracoviště s Ústavem experimentální medicíny AV ČR zapojil do projektu Astrotech evropské inovativní vzdělávací sítě Maria Skłodowska-Curie, který začal v roce 2020. Projekt poskytuje spektrum nových technologií pro záznam, studium a manipulaci s astrocyty ve zdravém i poškozeném mozku. V rámci projektu bude vyškoleno 15 mladých neurovědců ze zemí EU. Do projektu je zapojeno 25 veřejných výzkumných institucí, univerzit a dalších partnerů z devíti evropských zemí a ze zemí mimo společenství EU. Astrotech je součástí programu Horizont 2020 Excellent science. Koordinátorem za ČR je dr. Miroslava Anděrová.

V říjnu 2021 byl v rámci projektu Astrotech pořádán v Praze dvoudenní workshop 1st ASTROTECH Training School – Studying Astrocyte Function in Pathology, ve kterém aktivně participovali dr. M. Anděrová a doc. L. Vargová (organizační tým, přednášky).

Zvané přednášky doc. P. Jendelové

Mezinárodní ohlas vědeckých výsledků doc. P. Jendelové v oblasti terapeutického využití kmenových buněk v regenerativní medicíně se odráží v jejích pozvánkách na prezentaci zvaných přednášek od organizačních výborů mezinárodních konferencí.

V roce 2021 měla doc. Jendelová dvě zvané přednášky na mezinárodních kongresech:

1. „Keynote lecture“ na on-line pořádaném kongresu International Conference on Tissue Engineering and Regenerative Medicine s názvem Cell or cell-less therapy for treatment of neurological disorders, what is the option?

2. Vyzvanou přednášku Spinal cord injury: How can stem cells help? ve Varšavě na kongresu International Association of Neurorestoratology IANR XIII Conference & International Conference Stem cells: therapeutic outlook for nervous system disorders.

Popularizace základního výzkumu

Zaměstnanci ústavu (Ing. M. Anděrová, doc. P. Jendelová, doc. L. Vargová) se každoročně aktivně účastní popularizačních přednášek pro veřejnost, které se konají například v rámci Týdne vědy a techniky, Veletrhu vědy, Týdne mozku nebo dne otevřených dveří (DOD) ústavů AV ČR:

  • DOD – doc. Jendelová (2019, 2020, 2021), Ing. Anděrová – (2019, 2020, 2021), doc. Vargová – (2020, 2021)
  • Týden mozku – Ing. Anděrová (2019), doc. Vargová (2021)

Mezinárodní vzdělávací projekt Astrotech

Ústav neurověd 2. LF UK se v rámci společného pracoviště s Ústavem experimentální medicíny AV ČR zapojil do projektu Astrotech evropské inovativní vzdělávací sítě Maria Skłodowska-Curie, který bude poskytovat spektrum nových technologií pro záznam, studium a manipulaci s astrocyty ve zdravém i poškozeném mozku. V rámci projektu bude vyškoleno 15 mladých neurovědců ze zemí EU. Do projektu je zapojeno 25 veřejných výzkumných institucí, univerzit a dalších partnerů z devíti evropských zemí a ze zemí mimo společenství EU. Astrotech je součástí programu Horizont 2020 Excellent science. Koordinátorem za ČR je dr. Miroslava Anděrová.

 

Doc. P. Jendelová editorkou mezinárodních časopisů

Doc. P. Jendelová byla v roce 2018 hostujícím editorem mezinárodního časopisu International Journal of Molecular Sciences (IF 4.183), kde zorganizovala speciální číslo na téma Terapeutické strategie pro léčbu míšního poranění.

Rovněž slouží jako sekční editor (od roku 2016 dosud) pro mezinárodní časopis Cell Transplantation (IF 3.477).

Zvané přednášky doc. P. Jendelové

Mezinárodní ohlas vědeckých výsledků doc. P. Jendelové se odráží v jejích pozvánkách na prezentaci zvaných přednášek od organizačních výborů mezinárodních konferencí.

V červnu 2019 přednášela jako pozvaný řečník na 5. konferenci o kmenových buňkách s tematickým zaměřením na terapeutický výhled využití kmenových buněk pro onemocnění CNS, která se konala v Olštýně v Polsku. Název přednášky byl The mechanisms underlying the beneficial effect of stem cells in the animal model of ALS.

V prosinci 2019 byla pozvaným řečníkem na konferenci o tkáňovém inženýrství a regenerativní medicine CTERM-BT v Bangkoku.

Pořádání mezinárodních kongresů

Pracovníci Ústavu neurověd (doc. P. Jendelová, Ing. M. Anděrová, doc. L. Vargová) se pravidelně aktivně zapojují do organizací mezinárodních kongresů a konferencí pořádaných v zahraničí nebo v tuzemsku. V hodnoceném období 2018–2020 byla doc. Jendelová členkou organizačního výboru mezinárodní konference Controlling Neuronal Plasticity: Developmental Disorder and Repair, která se konala v prosinci 2018 ve vile Lanna.

Mezinárodní výzkumná spolupráce s Norskou univerzitou vědy a techniky (NTNU)

Navázána spolupráce s Norskou univerzitou vědy a techniky (NTNU) v Trondheimu, v rámci této spolupráce získaly dvě PhD studentky, Barbora Svobodová a Kristýna Kárová (školitel doc. Jendelová), grant na dvouměsíční pobyt v rámci projektu Mobilita z Norských fondů. Během této spolupráce zavedou na NTNU experimentální model míšní kompresní léze, a naopak si osvojí CLARITY protokol, sloužící k vizualizaci celých nervových struktur a drah, který zavedou na domovském pracovišti.

Organizace mezinárodního pracovního semináře v oblasti výzkumu gliových a kmenových buněk

Ing. M. Anděrová byla hlavní organizátorkou a rovněž přednášející v mezinárodním workshopu Human stem cells derived astrocytes as a new platform for studying neurological disorders, který se konal 3.–5. 4. 2017 a byl zaměřen na rozvoj mezinárodní spolupráce a možnosti vytváření nových mezinárodních projektů v oblasti výzkumu gliových a kmenových buněk.

Popularizace základního výzkumu

Zaměstnanci ústavu (Ing. M. Anděrová, doc. P. Jendelová, doc. L. Vargová) se každoročně aktivně účastní popularizačních přednášek pro veřejnost, které se konají například v rámci Týdne vědy a techniky, Veletrhu vědy, Týdne mozku nebo dne otevřených dveří (DOD) ústavů AV ČR:

  • DOD – doc. Jendelová (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Ing. Anděrová – (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), doc. Vargová – (2015, 2016, 2018)
  • Týden mozku – Ing. Anděrová (2016, 2017, 2018, 2019)

Patentová přihláška

Doc. Jendelová a její PhD studentka Karolína Turnovcová jsou spolupůvodci patentové přihlášky podané v září 2015 – Nanočástice pro magnetické a fluorescenční značení buněk, postup přípravy a výroby a jejich použití. PV 2015-606.

Mezinárodní výzkumná spolupráce

Navázána spolupráce s Norskou Univerzitou vědy a techniky (NTNU) v Trondheimu, v rámci této spolupráce získaly dvě PhD studentky, Barbora Svobodová a Kristýna Kárová (školitel doc. Jendelová) grant na 2měsíční pobyt v rámci projektu Mobilita z Norských fondů. Během této spolupráce zavedou na NTNU experimentální model míšní kompresní léze, a naopak si osvojí CLARITY protokol, sloužící k vizualizaci celých nervových struktur a drah, který zavedou na domovském pracovišti.

Organizace mezinárodního pracovního semináře

Zaměstnanci ústavu pořádali dva mezinárodní kurzy pro PhD: Kmenové buňky a biomateriály v regenerativní medicíně (prof. Syková a doc. Jendelová) a Elektrofyziologické a zobrazovací metody pro zobrazování neuronů a gliových buněk, jehož vedoucí byla dr. Anděrová a lektorkou doc. Vargová.

Pořádání mezinárodních kongresů

Členové UN se podíleli na organizaci FENS Featured Regional Meeting 2013, prof. Syková byla prezidentka konference a dr. Anděrová členkou organizačního výboru. Meeting se konal v Kongresovém Centru Praha pod záštitou Federace evropských neurovědních společností (FENS). Kongresu se zúčastnilo více než 600 účastníků ze 60 zemí světa.

Ocenění

Prof. Syková obdržela od prezidenta republiky Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Mezinárodní výzkumné záměry, granty

Dr. Jendelová z Ústavu neurověd s prof. Meenou Jhanwar z New Yok College zahájily v roce 2011 společnou výzkumnou studii na téma: Stanovení molekulárních mechanizmů, účastnících se poranění míchy, regenerace, buněčné terapie a léčby protizánětlivými faktory.

Mezinárodní výzkumné záměry, granty

ÚN koordinuje Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad a participuje v Centru neurověd. Společně s Ústavem experimentální medicíny AV ČR je ÚN zapojen do Evropských projektů 6 a 7 RP „From stem cell technology to functional restoration after spinal cord injury“ RESCUE a „Pre-clinical evaluation of stem cell therapy in stroke“ STEMS a programu ESF „Regenerative Medicine“ – REMEDIC.