Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
Ing. Miroslava Anděrová, CSc. 241 062 050
RNDr. Martina Chmelová, Ph.D. 257 296 423
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. 257 296 422
Mgr. Monika Kamenická 257 296 423
Lenka Kohoutová 257 296 424
MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D.
Mgr. Dana Mareková
Mgr. Petra Suchá 257 296 423
doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D. 257 296 421
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Dagmar Procházková 257 296 420