Úspěchy

Noc vědců 2023

Ústav histologie a embryologie se v roce 2023 již tradičně zúčastnil Noci vědců i následného Dne pootevřených dveří s ukázkami histologických preparátů s odborným výkladem. Tématem Noci vědců bylo Tajemství, proto byl pro účastníky připraven program, při němž si mohli vyzkoušet, zda rozpoznají lidský nebo zvířecí preparát. 

Nové, upravené vydání skript Lékařská histologie I a II

V roce 2023 vyšlo nové, zásadně pozměněné vydání prvního i druhého dílu skript Lékařská histologie pro studenty prvního ročníku lékařství. Provedené změny reagují na vývoj v oboru i na připomínky studentů. Skripta jsou k dispozici v klasické papírové formě i jako pdf soubory pro čtečky.

Noc vědců 2022

Ústav histologie a embryologie se v roce 2022 zúčastnil Noci vědců i následného Dne pootevřených dveří s ukázkami histologických preparátů s odborným výkladem. Téma Noci vědců bylo "Všemi smysly", takže jsme zvolili několik preparátů smyslových orgánů. 

Zapojení do Centra pro poruchy řasinkového epitelu ve Fakultní nemocnici v Motole

Laboratoř Ústavu histologie a embryologie se podílela na založení Centra pro poruchy řasinkového epitelu ve Fakultní nemocnici v Motole. Elektronově mikroskopická a imunofluorescenční vyšetření řasinkových buněk přispívají k enormnímu nárůstu počtu nově zachycených pacientů se vzácnou primární ciliární dyskinezí (PCD), což umožňuje včasné zavedení léčebné péče a tím i zlepšení prognózy. V průběhu řešení čtyřletého grantu AZV se podařilo počet pacientů s rozpoznanou diagnózou PCD více než zdvojnásobit. Více informací o centru a o PCD lze nalézt na stránkách www.rasinky.cz.

Nové vydání skript Lékařská histologie III

V roce 2019 vyšlo nové, zásadně pozměněné vydání prvního i druhého dílu skript pro studenty prvního ročníku lékařství. Provedené změny reagují na vývoj v oboru i na připomínky studentů. Skripta jsou k dispozici v klasické papírové formě i jako pdf soubory pro čtečky.

Úspěšné řešení IP projektu

V roce 2016 jsme zahájili řešení projektu „Zavedení nového předmětu Histologie a embryologie do programu magisterského studia Všeobecného lékařství na 2. LF UK“. Doplnili jsme zařízení studovny o nový konzultační mikroskop, který umožňuje současné pozorování a podrobné studium preparátu dvěma pozorovateli. V případě většího počtu zájemců je možné živý obraz přenést i na monitor a probírat preparát s celou skupinou.

Kurs imunohistochemie

Ve spolupráci s firmou Abcam jsme v září 2013 v Pelouchově posluchárně uspořádali kurs imunohistochemie pro doktorandy a laboranty.

Virtuální mikroskop

S podporou grantu FRVŠ 215 A/2011 vybudováno pracoviště pro získávání světelně mikroskopických a fluorescenčních obrazů buněk a tkání použitelných v interaktivních atlasech. V roce 2011 byl pro toto pracoviště pořízen fluorescenční mikroskop Olympus BX-53 se skenovacím stolkem a barevnou kamerou, řízenými systémem NIS Elements AR, žiletkový mikrotom Leica a zalévací linka Slee. Probíhá tvorba hypertextového histologického atlasu s virtuálním mikroskopem: atlases.muni.cz/cz/index.html

Společné pracoviště ultrastrukturální morfologie UK, ČVUT a ČZU v Praze

Projekt trvá od roku 2008, kdy byl pořízen ultramikrotom Leica UC6 s kryokomorou a AFM Solver Next. V roce 2010 byl pořízen transmisní elektronový mikroskop JEOL 1011, napařovačka Q150T, kryosystém Schoeller pro přípravu a uchování vzorků pro Tokuyasuovu metodu kryokrájení a kryostat Leica. Projekt probíhá s podporou CRP MŠMT: 3a C18 MŠMT v roce 2008, C26 MŠMT v roce 2010 a C20 MŠMT v roce 2011.

Rekonstrukce učeben

Za podpory grantů FRVŠ 1791 F3a/2004 (Zavedení nového předmětu Embryologie a vývojová biologie na UK 2. LF) a 1031 Aa/2006 (Inovace stážoven Ústavu biologie a lékařské genetiky a Ústavu histologie a embryologie UK 2. LF) byla v roce 2007 dokončena zásadní rekonstrukce učeben ústavu.