Zapojení do Centra pro poruchy řasinkového epitelu ve Fakultní nemocnici v Motole

Laboratoř Ústavu histologie a embryologie se podílela na založení Centra pro poruchy řasinkového epitelu ve Fakultní nemocnici v Motole. Elektronově mikroskopická a imunofluorescenční vyšetření řasinkových buněk přispívají k enormnímu nárůstu počtu nově zachycených pacientů se vzácnou primární ciliární dyskinezí, což umožňuje včasné zavedení léčebné péče a tím i zlepšení prognózy. Více informací o centru lze nalézt na stránkách www.rasinky.cz.