Zapojení do Centra pro poruchy řasinkového epitelu ve Fakultní nemocnici v Motole

Laboratoř Ústavu histologie a embryologie se podílela na založení Centra pro poruchy řasinkového epitelu ve Fakultní nemocnici v Motole. Elektronově mikroskopická a imunofluorescenční vyšetření řasinkových buněk přispívají k enormnímu nárůstu počtu nově zachycených pacientů se vzácnou primární ciliární dyskinezí (PCD), což umožňuje včasné zavedení léčebné péče a tím i zlepšení prognózy. V průběhu řešení čtyřletého grantu AZV se podařilo počet pacientů s rozpoznanou diagnózou PCD více než zdvojnásobit. Více informací o centru a o PCD lze nalézt na stránkách www.rasinky.cz.