Úspěchy

Podíl na monografii Dětská pneumologie

Pracovníci Ústavu histologie a embryologie se podíleli na sestavení několika kapitol monografie Dětská pneumologie.

Dr. J. Uhlík zástupcem České anatomické společnosti v mezinárodní organizaci

Dr. J. Uhlík byl jmenován delegátem České anatomické společnosti při Evropské federaci experimentální morfologie (EFEM).

Nové vydání skript Lékařská histologie III

V roce 2019 vyšlo nové, zásadně pozměněné vydání prvního i druhého dílu skript pro studenty prvního ročníku lékařství. Provedené změny reagují na vývoj v oboru i na připomínky studentů. Skripta jsou k dispozici v klasické papírové formě i jako pdf soubory pro čtečky.

Zapojení do Centra pro poruchy řasinkového epitelu ve Fakultní nemocnici v Motole

Laboratoř Ústavu histologie a embryologie se podílela na založení Centra pro poruchy řasinkového epitelu ve Fakultní nemocnici v Motole. Elektronově mikroskopická a imunofluorescenční vyšetření řasinkových buněk přispívají k enormnímu nárůstu počtu nově zachycených pacientů se vzácnou primární ciliární dyskinezí, což umožňuje včasné zavedení léčebné péče a tím i zlepšení prognózy. Více informací o centru lze nalézt na stránkách www.rasinky.cz.

Úspěšné řešení IP projektu

V roce 2016 jsme zahájili řešení projektu „Zavedení nového předmětu Histologie a embryologie do programu magisterského studia Všeobecného lékařství na 2. LF UK“. Doplnili jsme zařízení studovny o nový konzultační mikroskop, který umožňuje současné pozorování a podrobné studium preparátu dvěma pozorovateli. V případě většího počtu zájemců je možné živý obraz přenést i na monitor a probírat preparát s celou skupinou.

Doc. L. Vajner je spoluautorem monografie Dítě diabetické matky Komplexní pohled na diabetes a těhotenství

Doc. L. Vajner je spoluautorem dvou kapitol v monografii Štechová, K. et al.: Dítě diabetické matky Komplexní pohled na diabetes a těhotenství, Geum, Semily 2014. Monografie byla oceněna Cenou prof. Syllaby jako nejlepší v oboru diabetologie v roce 2014.

Kurs imunohistochemie

Ve spolupráci s firmou Abcam jsme v září 2013 v Pelouchově posluchárně uspořádali kurs imunohistochemie pro doktorandy a laboranty.

2. díl skript Lékařská histologie

Vydání skript Lékařská histologie II v nakladatelství Karolinum.

Virtuální mikroskop

S podporou grantu FRVŠ 215 A/2011 vybudováno pracoviště pro získávání světelně mikroskopických a fluorescenčních obrazů buněk a tkání použitelných v interaktivních atlasech. V roce 2011 byl pro toto pracoviště pořízen fluorescenční mikroskop Olympus BX-53 se skenovacím stolkem a barevnou kamerou, řízenými systémem NIS Elements AR, žiletkový mikrotom Leica a zalévací linka Slee. Probíhá tvorba hypertextového histologického atlasu s virtuálním mikroskopem: atlases.muni.cz/cz/index.html

Společné pracoviště ultrastrukturální morfologie UK, ČVUT a ČZU v Praze

Projekt trvá od roku 2008, kdy byl pořízen ultramikrotom Leica UC6 s kryokomorou a AFM Solver Next. V roce 2010 byl pořízen transmisní elektronový mikroskop JEOL 1011, napařovačka Q150T, kryosystém Schoeller pro přípravu a uchování vzorků pro Tokuyasuovu metodu kryokrájení a kryostat Leica. Projekt probíhá s podporou CRP MŠMT: 3a C18 MŠMT v roce 2008, C26 MŠMT v roce 2010 a C20 MŠMT v roce 2011.

Věda jako poslání i koníček

Účast na tvorbě prezentace pro výstavu Věda jako poslání i koníček 27. října – 12. listopadu 2010 pořádanou RVS AV ČR.

Příprava E-learningového kurzu k přijímacím zkouškám

Aktivní účast na přípravě E-learningového kurzu k přijímacím zkouškám na UK 2. LF (mikrofotografie).

Skripta Lékařská histologie 1

V nakladatelství Karolinum vyšel 1. díl skript pro výuku histologie – cytologie a obecná histologie.

Vědecká konference UK 2. LF

Cenu za nejlepší přednášku pregraduálního studenta na Vědecké konferenci UK 2. LF v roce 2010 získal Tomáš Novotný.

Učitel roku 2008

Doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc., získal již podruhé titul „Učitel roku“.

Rekonstrukce učeben

Za podpory grantů FRVŠ 1791 F3a/2004 (Zavedení nového předmětu Embryologie a vývojová biologie na UK 2. LF) a 1031 Aa/2006 (Inovace stážoven Ústavu biologie a lékařské genetiky a Ústavu histologie a embryologie UK 2. LF) byla v roce 2007 dokončena zásadní rekonstrukce učeben ústavu.

Pořádání odborných akcí, konferencí

Čestné členství

Čestné členství paní profesorky Konrádové v České anatomické společnosti udělené v roce 2006.

Překlad skript testových otázek z embryologie

Gest, T.T., Anderson, J.M.: Otázky k opakování embryologie člověka. Karolinum, Praha 2005 (přeložili L. Vajner, J. Uhlík, V. Konrádová).