Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
RNDr. Šárka Bendová, Ph.D. 257 296 152
MUDr. Matěj Bílek
Mgr. Lenka Dvořáková 224 433 545
Mgr. Jan Geryk, Ph.D. 224 433 515
Mgr. Miroslava Hančárová, Ph.D. 257 296 152
RNDr. Hana Hartmannová, Ph.D. 224 433 529
MUDr. Markéta Havlovicová 224 433 552
Ing. Kateřina Hodaňová, Ph.D. 224 433 529
RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. 257 296 156
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
MUDr. Radka Kremlíková Pourová, Ph.D. 224 433 536
MUDr. Anna Křepelová, CSc. 224 433 576
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. 224 433 501
doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc. 257 296 154
RNDr. Petra Peldová, Ph.D.
Ing. Lenka Piherová
Mgr. Darina Prchalová, Ph.D. 257 296 152
MUDr. Kamila Procházková, Ph.D. 257 296 153
Mgr. Tereza Rašpličková
prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. 257 296 153
Mgr. Zuzana Slámová
Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D.
MUDr. Terézia Tavačová
MUDr. Pavel Tesner 224 433 530
MUDr. Dana Thomasová, Ph.D.
MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D. 224 433 544
Mgr. Pavel Votýpka
Ing. Lucie Winkowska 224 436 580
Ing. Hana Zůnová
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Martina Bernáth, DiS.
Alena Dimitriou 224 435 902
Ing. Ivana Funková, MBA 224 433 501
Hana Klučková 224 433 527