Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
1. ročník
  Histologie a embryologie
  Lékařská biologie I
2. ročník
  Lékařská biologie II
4. ročník
  Klinická genetika
Fyzioterapie – Bc. studium
1. ročník
  Biologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Lékařská biologie a genetika člověka

Sylaby volitelných předmětů – magisterské studium:
Reprodukční medicína a reprodukční genetika (4. ročník)
Vyšetřovací metody v lékařské genetice (3. a 4. ročník)
Geografická medicína a balneografie (3. a 4. ročník)

Další informace na http://www.fnmotol.cz/ublg/

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor