Upozornění pro studenty 2. ročníku – praktická cvičení

Studenti se účastní praktických cvičení se svým kruhem, ve kterém jsou zaregistrováni při zápise do studia. Přesuny studentů z kruhu do kruhu jsou možné pouze se souhlasem vedení oddělení a pouze pod podmínkou, že si student za sebe sežene náhradu, tzn. výměna „kus za kus“. S touto výměnou musí být seznámeno vedení oddělení nejpozději do zahájení výuky v daném semestru. Výměny v průběhu semestru nebudou povolovány. Případné výměny (jména obou studentů a č. kruhu) stačí zaslat na adresu: @email.

Vytvořeno: 24. 2. 2017 / Upraveno: 29. 8. 2022 / Odpovědná osoba: Hedvika Hubáčková