Literatura

Povinné a doporučené učební texty z lékařské mikrobiologie pro studenty 2. a 3. ročníku
A mimo knihovnu | B pouze do studovny | C ke koupi v Lípové ulici | D vyjde během školního roku | E prezenčně na klinice
* povinná   + doporučená


Magisterské studium, 2. a 3. ročník
 
LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE I a II (ZK):

* Votava, M.: Lékařská mikrobiologie obecná (A)
* Votava, M.: Lékařská mikrobiologie speciální (A)
+ Votava, M.: Lékařská mikrobiologie: vyšetřovací metody. Neptun 2010 (A)
+ Lochmann, O.: Antimikrobní terapie v praxi (A)
+ Mims, C.: Lékařská mikrobiologie, 2. vydání (B)
+ Murray, P.: Medical microbiology. Mosby 2005, 2009 (B)
+ Carey, Schuster, McGowan: Lékařská mikrobiologie v klinických případech (překlad Julák)
+ Melter, O., Malmgren, A: Principy a praktika lékařské mikrobiologie, 2014 (A)
+ Melter O, Castelhano: The MicroBook - Clinical Microbiology for Medical Students, Karolinum, 2019, ISBN 978802463871
 
Bakalářské studium – Všeob. sestra, 2. ročník
 
MIKROBIOLOGIE:

* Schindler, J: Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů (A)
+ Zahradnický, J.: Mikrobiologie a epidemiologie (A)
+ Votava, M.: Lékařská mikrobiologie – vyšetřovací metody (A)

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / Administrátor