Fyzioterapie a Aplikovaná fyzioterapie

program: Fyzioterapie

stupeň: bakalářský

dosažený titul: bakalář (Bc.)

typ studia: prezenční

délka studia: 3 roky

jazyk: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: maturitní zkouška a přijímací zkouška

začátek: říjen

Tříleté bakalářské studium Fyzioterapie i navazující dvouleté magisterské studium Aplikovaná fyzioterapie vedou k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeut.

Získáte přehled o všech medicínských oborech a podrobné znalosti o uplatnění fyzioterapie v oborech základních. Seznámíte se s jednotlivými druhy fyzioterapeutických postupů a jejich využitím v celkové terapii; zvlášť se zaměříte na pohybový, nervový a respirační systém. V rámci výuky ergoterapie se budete učit posuzovat pracovní potenciál a zatížitelnost klientů, aby dosáhli maxima jejich nezávislosti a kvality života. Budete pracovat s prostředky fyzikální terapie, různých druhů energií vyvolávajících pozitivní změny v tkáních. Dalšími oblastmi výuky jsou sociální rehabilitace, při níž jde o zkvalitnění kontaktu klienta s okolím při obstarávání jeho záležitostí, základní postupy balneologie – lázeňské péče a tělovýchovné lékařství s otázkami adekvátní tělesné zátěže, prevence civilizačních chorob a diagnostikou a terapií stavů vzniklých nadměrnou sportovní zátěží. Budete systematicky vychováváni k týmové spolupráci se všemi členy interdisciplinárních léčebných týmů: specialistou v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, psychologem, logopedem, podologem.

program: Aplikovaná fyzioterapie

stupeň: navazující magisterský

dosažený titul: magistr (Mgr.)

typ studia: prezenční

délka studia: 2 roky

jazyk: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: ukončené bakalářské studium fyzioterapie a přijímací zkouška

začátek: říjen

Teoretická, a především praktická výuka probíhá v areálu Fakultní nemocnice v Motole, což umožňuje kontakt s klinickými odborníky a maximální využití přístrojů a dalších kapacit.

Odborných fyzioterapeutů je v Česku i v Evropské unii nedostatek a vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám a stárnutí populace lze předpokládat, že bude nutné počet fyzioterapeutů navyšovat. Uplatní se na klinikách rehabilitace, v centrech léčebné rehabilitace, léčby bolesti, následné péče, na rehabilitačních a fyzioterapeutických odděleních nemocnic, v ambulantních zařízeních, na pracovištích samostatného fyzioterapeuta, v lázních, v oblasti sportu ad.


Přijímačky a přihláška

Videochaty s našimi studenty

Možnosti zahraničních stáží

Naši odborníci v médiích

Často kladené otázky ke studiu a přijímačkám

Zpět na studijní programy


Pediatrické obory jako bonus

Fakultní nemocnice v Motole

Moderní teoretické ústavy

Kultura zábava a sport