Všeobecné ošetřovatelství

program: Všeobecné ošetřovatelství pro přípravu k výkonu zdravotnického povolání Všeobecná sestra

stupeň: bakalářský

dosažený titul: bakalář (Bc.)

typ studia: kombinované

délka studia: 3 roky

jazyk: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: maturitní zkouška a přijímací zkouška

začátek: září

Absolvováním tohoto studijního programu získáte odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Všeobecná sestra, platnou v Česku a členských zemích Evropské unie. Budete připraveni poskytovat ošetřovatelskou péče a ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem také vykonávat odborné činnosti v oblasti preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péče. Budete schopni ošetřovat děti, dospívající, dospělé i seniory při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických i psychických obtížích, ať už v nemocnicích, nebo mimo ně.

Studium je kombinované: zároveň prezenční (25 procent) a distanční (samostudium, 75 procent). Je vhodné nejen pro všeobecné nebo praktické sestry, ale také pro uchazeče i bez předchozího zdravotnického vzdělání a praxe.

Teorii budete studovat ve dvoudenních blocích, které probíhají zpravidla ve čtvrtek a v pátek jednou za dva týdny od října do května; v prvním ročníku v druhé polovině září výuku zahajuje celotýdenní výukový blok. V prvním ročníku se budete věnovat biomedicínskému základu a základním ošetřovatelským disciplínám. Potom se důraz přesune na klinické ošetřovatelské předměty (např. ošetřovatelskou péči o nemocné v jednotlivých medicinských oborech). Důležitou součástí studia jsou také humanitní předměty (zdravotnická psychologie, základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství, etika a filosofie apod.). Používáme moderní výukové postupy a prostředky: modely, trenažéry a pokročilé interaktivní multifunkční simulátory pacientů.

Během povinné odborné ošetřovatelské praxe využijete získané poznatky v klinické praxi. Pokud v průběhu studia vykonáváte zdravotnické povolání stejného nebo příbuzného zaměření, započteme vám část praxe. Jinak praxe probíhá ve Fakultní nemocnici v Motole, klinické základně 2. lékařské fakulty. V rámci programu Erasmus budete moci absolvovat dvouměsíční až tříměsíční studijní pobyty na několika zahraničních univerzitách, zpravidla ošetřovatelskou praxi v nemocnicích.

Studium zakončíte obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky z ošetřovatelství, z humanitních věd a z ošetřovatelství v klinických oborech.


Prezentace Ústavu ošetřovatelství

Přijímačky a přihláška

Videochaty s našimi studenty

Možnosti zahraničních stáží

Často kladené otázky ke studiu a přijímačkám

Zpět na studijní programy


Pediatrické obory jako bonus

Fakultní nemocnice v Motole

Moderní teoretické ústavy

Kultura zábava a sport