Pediatrické ošetřovatelství

program: Pediatrické ošetřovatelství pro přípravu k výkonu zdravotnického povolání Dětská sestra

stupeň: bakalářský

dosažený titul: bakalář (Bc.)

typ studia: kombinované

délka studia: 3 roky

jazyk výuky: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: maturitní zkouška a přijímací zkouška

začátek: září

Absolvováním studijního programu získáte odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Dětská sestra. Budete připraveni ošetřovat děti včetně novorozenců a ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem vykonávat odborné činnosti v oblasti preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péče. Budete schopni ošetřovat děti všech věkových skupin umístěné ve zdravotnických zařízeních nebo v jiných zařízeních pro děti, případně ve vlastním sociálním prostředí dítěte, a to při akutních i chronických poruchách zdraví somatického, psychického nebo kombinovaného původu.

Studium je kombinované: prezenční (25 procent) a distanční (samostudium, 75 procent). Je vhodné nejen pro všeobecné, dětské a praktické sestry, ale i pro uchazeče bez předchozího zdravotnického vzdělání a praxe. Teorii budete studovat ve dvoudenních blocích, které probíhají zpravidla ve čtvrtek a v pátek jednou za dva týdny od října do května; v prvním ročníku v druhé polovině září výuku zahajuje celotýdenní blok.

V prvním ročníku se zaměříte na předměty biomedicínského základu a základní ošetřovatelské disciplíny. Potom se důraz přesune na klinické ošetřovatelské předměty (ošetřovatelská péče v jednotlivých medicínských oborech). Důležitou součástí studia jsou rovněž humanitní předměty (psychologie ve zdravotnictví, základy pedagogiky, edukace v ošetřovatelství, etika a filosofie apod.). Používáme moderní výukové postupy a prostředky: modely, trenažéry a pokročilé interaktivní multifunkční simulátory dětských pacientů.

Během odborné ošetřovatelské praxe využijete získané poznatky v klinické praxi. Pokud v průběhu studia vykonáváte zdravotnické povolání stejného nebo příbuzného zaměření, část praxe vám započítáme. Jinak praxe probíhá ve Fakultní nemocnici v Motole, klinické základně 2. lékařské fakulty. V rámci programu Erasmus budete moci absolvovat dvouměsíční až tříměsíční studijní pobyt na několika zahraničních univerzitách, zpravidla ošetřovatelskou praxi v nemocnicích.

Studium zakončíte obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky z ošetřovatelství, z humanitních věd a z ošetřovatelství v klinických oborech zaměřených na pediatrii.


Prezentace Ústavu ošetřovatelství

Přijímačky a přihláška

Videochaty s našimi studenty

Možnosti zahraničních stáží

Často kladené otázky ke studiu a přijímačkám

Zpět na studijní programy


Pediatrické obory jako bonus

Fakultní nemocnice v Motole

Moderní teoretické ústavy

Kultura zábava a sport