Fakulta v médiích

0

Přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v rozhovoru v magazínu Forum (19. 4. 2021).

0

Lékař a pedagog z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka a vedoucí Katedry infekčního lékařství IPVZ v rozhovoru ve Studiu 6 na ČT1 (15. 4. 2021).

0

Rozhovor s přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol v Událostech komentářích na ČT24 (9. 4. 2021, od času 20:15).

0

Děkan 2. lékařské fakulty a předseda Asociace děkanů lékařských fakult v rozhovoru ve Studiu ČT24 (8. 4. 2021).

0

Dětský psychiatr (Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol) v rozhovoru v Respektu (23. 3. 2021).

0

Děkan 2. lékařské fakulty a předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR v anketě zdravotníků v Medical Tribune (29. 3. 2021).

0

Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v rozhovoru na Echo24 (28. 3. 2021).

0

Rozhovor s přednostkou Ústavu imunologie v Reflexu (23. 3. 2021).

0

Přehled připravil dr. Julius Lukeš z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol (20. 3. 2021; Facebook).

0

Videorozhovor s přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol na Aktuálně.cz (18. 3. 2021).

Stránky