Fakulta v médiích

0

Na webu Hate Free vyšel rozhovor se studentkou 2. lékařské fakulty Tran Hong Van (nejen) na téma jejího vietnamského původu.

0

Dr. Zlatko Pastor z Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FNM byl hostem v DVTV.

0

Na iForu vyšel rozhovor se studentkou Všeobecného lékařství Ester Bartlovou, která připravila Memorix Anatomy QUIZ, mobilní vzdělávací aplikaci.

0

Přečtěte si rozhovor se zakladatelem moderní české onkologie a emeritním děkanem 2. lékařské fakulty UK.

0

IForu vyšel vzájemný rozhovor mezi dr. Janem Balkem, odborným asistentem v Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, a jeho bratrem, matematikem dr. Martinem Balkem.

0

2. lékařská fakulta se opět umístila na předním místě v přehledu kvality vysokých škol. Nejvyšší hodnocení získala mimo jiné v mezinárodní otevřenosti, hodnocení studia a učitelů a v zájmu a úrovni uchazečů.

0

Prof. Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky, rozmlouval s Danielou Drtinovou v pořadu DVTV mj. o tom, že děti dospívají fyzicky mnohem dříve než mentálně. Z pohledu endokrinologa a pediatra se vyjádřil i k veganství.

 

0

Jak vypadá den v životě děkana jedné z fakult Univerzity Karlovy a jaké je to v jeho kůži, poodhaluje nová rubrika časopisu iForum. Jako první přispěl děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Vladimír Komárek.

0

MUDr. Lucie Šrámková z Kliniky dětské hematologie a onkologie hovoří v časopisu Respekt o genové terapii rakoviny a tom, jak se jí podařilo zachránit dítě trpící neléčitelnou leukemií. Rozhovor si můžete přečíst zde.

0

Prof. Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, byl hostem Radiožurnálu. Poslechněte si záznam, publikovaný na webu Českého rozhlasu 20. září.

Stránky