Fakulta v médiích

0

Rozhovor s vedoucím Výukového pracoviště praktického lékařství 2. LF UK na Dvojce Českého rozhlasu (28. 11. 2019).

0

Rozhovor s vedoucím lékařem dětské sonografie na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol na nasregion.cz (3. 12. 2019).

0

Lékař a pedagog z Kliniky infekčních nemocí v článku Reportéru (10. 11. 2019).

0

Prof. Martin Bojar z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol vzpomíná na události 17. listopadu 1989 v knize rozhovorů i v interview na YouTube.

0

V univerzitním časopise Forum vyšly rozhovory nebo články o činnosti týmu dětské endokrinologie a diabetologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.

0

Přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol v rozhovoru na webu Medical Tribune (8. 11. 2019).

0

Přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol v pořadu 90’ ČT24 (7. 11. 2019).

0

Primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol byl hostem pořadu 90’ ČT24 (29. 10. 2019).

0

Neurolog z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a absolvent 2. LF, nyní ředitel společnosti Alzheon, vystoupili v pořadu 90’ v České televizi (7. 10. 2019, ČT24).

0

2. lékařská fakulta otevřela v  pátek 27. září na jediný večer v rámci celostátní akce Noc vědců pro veřejnost nový Ústav anatomie. Do budovy teoretických ústavů zavítalo celkem 892 návštěvníků. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat, a děkujeme i všem, kteří se na Noci vědců v „anatomáku“ podíleli.

Stránky