Vědecké úspěchy

0

Kniha je určena jak studentům medicíny, tak širokému okruhu zájemců o problematiku onemocnění centrální i periferní nervové soustavy v dětském věku... Autory třetího, přepracovaného vydání jsou prof. Pavel Kršek, dr. Alena Zumrová a kolektiv.

0

Představujeme knihu, k jejímž spoluautorům patří prof. David Kachlík, přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK.

0

Vědecký pracovník z Pediatrické kliniky se umístil na třetím místě v kategorii Nejlepší dizertační práce. Záznam a fotografie ze slavnostního předávání cen.

0

Dr. Jan Tkadlec z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol získal Cenu Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace za rok 2019. Rozhovor.

0

Vědecká pracovnice Neurogenetické laboratoře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol v roce 2020 získala jednu z cen Josefa Hlávky, které jsou určeny pro talentované studenty. Krátký rozhovor s oceněnou.

0

Dr. Zuzana Střížová izoluje z nádorů imunitní buňky, které mají potenciál léčit metastatická onemocnění. Rozhovor s držitelkou Ceny Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie.

0

Třídílná učebnice Patologie, jejímž hlavním editorem je prof. Josef Zámečník, získala Cenu Jaroslava Jirsy, kterou uděluje Vědecká rada Univerzity Karlovy.

0

Na slavnostní akci, konané 17. listopadu 2020, předal rektor prof. Tomáš Zima ocenění Donatio Universitatis Carolinae. Jedním z příjemců byl prof. Jan Starý.

0

V současnosti zástupce přednosty pro vědu a výzkum (Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol) byl vyznamenán za celoživotní přínos dětské kardiologii. Krátký videorozhovor z virtuálního předávání ceny.

0

Dr. Michael Svatoň (Klinika dětské hematologie a onkologie – CLIP) převzal 2. července 2020 první Cenu Alberta Schweitzera za lékařství, jež je určena pro ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství. Tato cena přichází na 2. lékařskou fakultu s jednou výjimkou již poosmé v řadě. Rozhovor.

Stránky