Vědecké úspěchy

Cena pro dr. Milana Trojánka

6. 12. 2021

Lékař a pedagog Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka a předseda fakultního akademického senátu získal 4. listopadu Cenu prezidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů.

Ocenění pro dr. Markétu Rackovou

2. 12. 2021

Doktorandka z Kliniky dětské hematologie a onkologie – skupiny CLIP získala první cenu na mezinárodní postgraduální konferenci v Hradci Králové, která se konala 25. a 26. listopadu 2021.