Vědecké úspěchy

Soutěžím hlavně sama se sebou, říká držitelka ocenění L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě dr. Zuzana Střížová

21. 6. 2022

V úterý 21. června 2022 převzala výzkumnice z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol prestižní ocenění v rámci grantu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě za svůj projekt zkoumající využití imunitních buněk z nádorů k jejich léčbě. U této příležitosti poskytla pro 2. lékařskou fakultu rozhovor o postavení žen ve vědě i vnímání imunologie veřejností.

Ocenění pro dr. Markétu Rackovou

2. 12. 2021

Doktorandka z Kliniky dětské hematologie a onkologie – skupiny CLIP získala první cenu na mezinárodní postgraduální konferenci v Hradci Králové, která se konala 25. a 26. listopadu 2021.