Vědecké úspěchy

0

dghkgdfkgfjkgfjhkfjkhgjfk

0

Monografie (Musil, D. a kol.), jejímž spoluautorem je také prof. David Kachlík (Ústav anatomie 2. LF UK), byla vyhodnocena jako nejlepší v cévní a žilní problematice.

Časopis Forbes vyhlásil Emílii Petríkovou a dr. Radovana Hudáka jedněmi z třicítky nejtalentovanějších Slováků pod třicet let za rok 2016.

0

Držitelkou první Ceny Alberta Schweitzera v oboru lékařství se stala dr. Michaela Kotrová, a to za práci Next Generation Sequencing in Paediatric Acute Lymphoblastic Leukaemia Risk Stratification. Ústní prezentace se uskutečnily v Brně ve výzkumném centru CEITEC...

Na 8. mezinárodní konferenci ADIT byla za nejlepší vědeckou práci zvolena studie diabetologické skupiny 2. LF UK a FN Motol pod vedením dr. Jana Brože, věnovaná léčbě inzulínem u pacientů s diabetem II. typu v běžné klinické praxi. Jednalo se...

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové pořádá od roku 2005 každoročně mezinárodní konferenci studentů doktorských programů lékařských škol – International Medical Postgraduate Conference Hradec Kralove. Třetí místo letos získala Barbora Krausová z 2. lékařské fakulty s prací „NMDA receptor channel vestibule: site of action for inhibitory neurosteroids“.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček předal ocenění za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji projektům, které jsou podporované Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví z veřejných zdrojů. Mezi oceněnými za rok 2015 byl i doc. Ondřej Hrušák se svými spolupracovníky doc. Tomášem Kalinou, dr. Josefem Karbanem, dr. Martinem Špačkem a Mgr. Lucií Říhovou.

Studentky Emília PetríkováMartina Pařízková se výborně umístily na Studentské vědecké konferenci lékařských fakult ČR a SR v Košicích; Emília Petríková získala 1. místo v preklinické sekci, Martina Pařízková 3. místo v klinické sekci. Přečtěte si rozhovory s oběma.

Prof. Taťjana Dostálová (přednostka Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FNM) a dr. Hana Eliášová (Kriminalistický ústav Praha, vedoucí oddělení antropologie a biologie) získaly Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2015, a to s tématem Využití dentálních zobrazovacích technologií ve forenzní antropologii. Přečtěte si krátký rozhovor s prof. Dostálovou.

Ocenit ty, kteří jsou hnací silou významného vědeckého pokroku a kteří inspirovali generace vědců – to je cílem Nadačního fondu Neuron na podporu vědy. Cena Neuron za přínos světové vědě je určena významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a jsou pro ostatní vzorem a inspirací. V oboru medicína ji letos převzal prof. Josef Koutecký, zakladatel české dětské onkologie a emeritní děkan 2. lékařské fakulty.

Stránky