Vědecké úspěchy

0

Studentka 4. ročníku 2. LF UK Marisa A. Nunes zvítězila se svojí vědeckou prací v sekci Endokrinologie na 25. ročníku jednoho z nejvýznamnějších světových (bio)medicínských studentských kongresů ISCOMS 2018 konaném v Groningenu v Holandsku.

0

Dr. Jitka Palich Fučíková (Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol) se zabývá problematikou imunogenní buněčné smrti a její rolí v imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění. Za svůj výzkum získala 4. června prestižní ocenění Pro ženy ve vědě, udělované v rámci projektu L'Oréal-UNESCO.

0

Fakultní nemocnice v Motole každý rok vyhlašuje cenu pro Tvůrčí počin roku. Letošní ocenění získala dr. Markéta Kubričanová Žaliová z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

0

Rektor Karlovy univerzity udělil Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 knize Memorix histologie...

0

16. listopadu 2017 předal děkan každoroční ceny Adamových, a to Cenu Ervína Adama dr. Petře Laššuthové a Cenu Vlasty Adamové dr. Michaele Novákové. Podívejte se na fotografie z předávání; připravujeme rozhovory s oceněnými.

0

Monografie (Musil, D. a kol.), jejímž spoluautorem je také prof. David Kachlík (Ústav anatomie 2. LF UK), byla vyhodnocena jako nejlepší v cévní a žilní problematice.

Časopis Forbes vyhlásil Emílii Petríkovou a dr. Radovana Hudáka jedněmi z třicítky nejtalentovanějších Slováků pod třicet let za rok 2016.

0

Držitelkou první Ceny Alberta Schweitzera v oboru lékařství se stala dr. Michaela Kotrová, a to za práci Next Generation Sequencing in Paediatric Acute Lymphoblastic Leukaemia Risk Stratification. Ústní prezentace se uskutečnily v Brně ve výzkumném centru CEITEC...

0

Na 8. mezinárodní konferenci ADIT byla za nejlepší vědeckou práci zvolena studie diabetologické skupiny 2. LF UK a FN Motol pod vedením dr. Jana Brože, věnovaná léčbě inzulínem u pacientů s diabetem II. typu v běžné klinické praxi. Jednalo se...

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové pořádá od roku 2005 každoročně mezinárodní konferenci studentů doktorských programů lékařských škol – International Medical Postgraduate Conference Hradec Kralove. Třetí místo letos získala Barbora Krausová z 2. lékařské fakulty s prací „NMDA receptor channel vestibule: site of action for inhibitory neurosteroids“.

Stránky