Vědecké úspěchy

0

Na slavnostní akci, konané 17. listopadu 2020, předal rektor prof. Tomáš Zima ocenění Donatio Universitatis Carolinae. Jedním z příjemců byl prof. Jan Starý.

0

V současnosti zástupce přednosty pro vědu a výzkum (Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol) byl vyznamenán za celoživotní přínos dětské kardiologii. Krátký videorozhovor z virtuálního předávání ceny.

0

Dr. Michael Svatoň (Klinika dětské hematologie a onkologie – CLIP) převzal 2. července 2020 první Cenu Alberta Schweitzera za lékařství, jež je určena pro ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství. Tato cena přichází na 2. lékařskou fakultu s jednou výjimkou již poosmé v řadě. Rozhovor.

0

Farmakologie prof. Švihovce (Ústav farmakologie 2. LF UK) bodovala v oboru lékařsko-farmaceutickém.

0

Slavnostní vyhlášení nositelů ocenění Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových proběhlo 16. listopadu 2019 na zámku v Lužanech u Přeštic...

0

21. listopadu 2019 předal děkan Cenu Ervína Adama Ing. Davidu Staňkovi a Cenu Vlasty Adamové dr. Kateřině Rejlové. Podívejte se na fotografie z předávání a přečtěte krátké rozhovory s oceněnými.

0

Rozhovor s výherkyní (6. ročník Všeobecného lékařství) a vedoucím její práce dr. Janem Brožem.

0

Doc. Kalina obdržel Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a prof. P. Seeman dr. Mejstříková čestná uznání. Seznamte se s jejich prací...

0

Letošní první Cenu Alberta Schweitzera, kterou uděluje Francouzské velvyslanectví, obdržel dr. Lukáš Plachý (Pediatrická klinika). Zařadil se tak do šňůry úspěšných doktorandů z 2. lékařské fakulty, kteří cenu za lékařství získávali v minulých letech. Slavnostní ceremonie se konala 26. června v Národním muzeu. Rozhovor.

0

Při příležitosti oslavy 671 let od založení Univerzity Karlovy předal rektor prof. Tomáš Zima Ceny Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2018...

Stránky