Vědecké úspěchy

Vychází monografie Základy dětské neurologie

3. 5. 2021

Kniha je určena jak studentům medicíny, tak širokému okruhu zájemců o problematiku onemocnění centrální i periferní nervové soustavy v dětském věku... Autory třetího, přepracovaného vydání jsou prof. Pavel Kršek, dr. Alena Zumrová a kolektiv.