Vědecké úspěchy

0

Vědkyně z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci s biotechnologickou firmou Sotio dokázala, že přítomnost proteinu kalretikulin zásadním způsobem ovlivňuje aktivaci protinádorové imunitní odpovědi a zlepšuje prognózu pacientů s karcinomem plic. Obdržela ocenění Česká hlava v kategorii Invence.

0

Dr. Jaroslav Nunvář (Ústav lékařské mikrobiologie) získal Cenu Ervína Adama za rok 2017, kterou uděluje vědecká rada 2. lékařské fakulty za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace. Přečtěte si rozhovor o jeho práci a názorech na situaci mladých vědců.

0

Aktualizováno: Zhlédněte video, které představuje společný projekt firmy Princip a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy...

0

Studentka 4. ročníku 2. LF UK Marisa A. Nunes zvítězila se svojí vědeckou prací v sekci Endokrinologie na 25. ročníku jednoho z nejvýznamnějších světových (bio)medicínských studentských kongresů ISCOMS 2018 konaném v Groningenu v Holandsku.

0

Dr. Jitka Palich Fučíková (Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol) se zabývá problematikou imunogenní buněčné smrti a její rolí v imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění. Za svůj výzkum získala 4. června prestižní ocenění Pro ženy ve vědě, udělované v rámci projektu L'Oréal-UNESCO.

0

19. května organizovala naše fakulta celostátní soutěž Albert Schweitzer Prize, kterou vyhlašuje francouzské velvyslanectví. První místo získala MUDr. Martina Pařízková z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

0

The call for applications for the 2018 Scientific Prizes of the Embassy of France in the Czech Republic in the field of Medicine has been launched...

0

Fakultní nemocnice v Motole každý rok vyhlašuje cenu pro Tvůrčí počin roku. Letošní ocenění získala dr. Markéta Kubričanová Žaliová z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

0

Rektor Karlovy univerzity udělil Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 knize Memorix histologie...

0

16. listopadu 2017 předal děkan každoroční ceny Adamových, a to Cenu Ervína Adama dr. Petře Laššuthové a Cenu Vlasty Adamové dr. Michaele Novákové. Podívejte se na fotografie z předávání; připravujeme rozhovory s oceněnými.

Stránky