Koronavirus: informace pro studenty a zaměstnance

0

Máte podezření, že jste přišli do kontaktu s covid-19 pozitivní osobou, anebo se necítíte dobře, a váháte, jak dál v souvislosti s praktickou výukou? Čtěte doporučení od vedení fakulty.

0

PaedDr. Ivan Čechovský z Ústavu tělesné výchovy 2. LF UK nabízí v době distanční výuky bezplatnou pomoc při údržbě (servisu) kol pro studenty a zaměstnance naší fakulty.

0

Plné znění dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR ze 14. října 2020 upřesňující, koho a za jakých podmínek se pracovní povinnost k zajištění poskytování zdravotních služeb týká.

0

Reakce na usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 na základě výsledků jednání krizového štábu UK.

0

Děkan prof. Vladimír Komárek se vyjadřuje k aktuální situaci. Platné k 13. 10. 2020. Aktualizováno 30. 10. 2020.

0

Žádáme studenty ubytované na kolejích UK, aby odpovědně zvážili své další setrvání na kolejích UK... Pokračování na webu Univerzity Karlovy.

0

Provoz škol od 14. října 2020 řeší nejnovější usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření. Vedení fakulty se intenzivně zabývá pasážemi, jejichž výklad není v tuto chvíli zcela jednoznačný. Jakmile se podaří získat odpovědi na některé otázky (např. kdo může zůstat nadále ubytován na kolejích), budeme vás informovat.

0

Děkan prof. Vladimír Komárek se vyjadřuje k aktuální situaci. Platné k 12. 10. 2020.

0

V reakci na usnesení vlády České republiky vyhlášená dne 8. 10. 2020 sděluje rektor UK prof. Tomáš Zima, že s účinností od 12. 10. 2020 (problematika školství), resp. výjimečně s účinnosti od 9. 10. 2020 (u některých opatření) se uplatňují následující krizová opatření…

Stránky