Informace k testování zaměstnanců a studentů a ke vstupu na fakultu

Přinášíme shrnutí aktuálních opatření. Pro podrobnější informace, prosíme, sledujte e-maily, které průběžně všem zaměstnancům a studentům na toto téma rozesílá vedení fakulty.

Informace pro zaměstnance

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR nebudou od 17. března 2021 vpuštěni na svá pracoviště zaměstnanci bez předložení potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (s výjimkou pro ty, kteří v posledních 90 dnech onemocnění covid-19 prodělali nebo byli proti onemocnění očkováni). Negativní výsledek testu má pro účely vstupu na pracoviště platnost sedm dní. Potvrzení o negativním výsledku odevzdávejte, prosím, na sekretariátu vašeho pracoviště k založení a archivaci. 

Možnosti testování:

 • antigenní odběrové centrum UK na Albertově (Studničkova 2030/1) – po, st, pá vždy 8:00–16:00

Od středy 17. 3. bude testování zaměstnanců probíhat na základě předchozí rezervace přes tento odkaz: https://testovani.cuni.cz/. Na místě postačí prokázat se platnou pracovní smlouvou či zaměstnaneckou kartou. Osoby bez zaměstnaneckého čísla, a tudíž bez přístupu do CAS (DPP, DPČ) mohou chodit po celou dobu testování na Albertov bez objednání – na místě se prokážou zaměstnaneckou smlouvou nebo kartou pojištěnce.

 •  antigenní testování ve FN Motol (nádvoří před budovou ředitelství)

Přednostní rezervace pondělních a úterních odpoledních termínů pro fakultní zaměstnance byla pro nízký zájem zrušena. Nadále je možné využít i testování pro veřejnost, objednávání zde: https://objednavky.fnmotol.cz/objednavka2.php?ID=36

Pokud se vám nepodaří najít vhodný termín, doporučujeme stránky pravidelně aktualizovat – termíny se často uvolňují.

 • mobilní testovací týmy UK

Níže naleznete odkaz na rezervační systém pro mobilní testování UK, které bude pro naše zaměstnance probíhat každé pondělí (kromě Velikonočního) od 12.00 do 14.00 u pavilonu č. 24 poblíž jižní vrátnice FN Motol.

Přihlásit se můžete zde: https://testovani.cuni.cz/ v horní liště rezervačního webu pod označením „Mobilní centra“.

Po rozkliknutí si můžete rezervovat termín na vybraném místě. Tímto se snaží UK zredukovat administrativu na minimum. Zároveň bude i nadále provádět testy bez rezervace, nicméně je to menší zdržení, proto UK prosí rezervace využívat v co nejvyšší míře, přednost budou mít zaměstnanci s provedenou rezervací.

 • antigenní testovací místa pro veřejnost

Samozřejmě je možné využívat testovací místa určená pro veřejnost. Seznam míst je zde: https://testovani.uzis.cz/Antigen

Fakulta se připravuje na možnost testování zaměstnanců, kteří budou muset neplánovaně přijít na pracoviště a nebudou mít zajištěný test. O možnostech budeme informovat. V případě potíží nebo doplňujících dotazů se obracejte na sekretariát děkanátu, konkrétně volejte na 224 435 801 nebo pište na

Informace pro studenty

Vážení studenti,

dovolujeme si vám zaslat odkaz na aktuální informace UK, které vyplývají z vládního mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 č. 393 o povinnosti  testování všech studenů od 26. 4. 2021:
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz#112

Současně v příloze zasíláme aktuální seznam odběrových míst, kde je možné se nechat testovat.

Od 26. 4. 2021 se studenti 2. LF UK budou při účasti na výuce prokazovat:

 • negativním testem (PCR nebo antigenním testem)
 • první test v týdnu nesmí být starší 48 hodin, preventivní test se provádí jedenkrát za 7 dní;
 • čestným prohlášením o prodělaném onemocnění COVID-19 (v době kratší 90 dnů)
 • oficiálním certifikátem MZČR o očkování proti onemocnění COVID-19, certifikáty vydané mimo ČR zatím nejsou povolené.

S pozdravem
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
proděkan pro studium a akademické kvalifikace


Vážené a milé studentky a studenti,

dovolujeme si vás informovat, že Příkazem ředitele FN Motol č. 4/2021 z 10. 3. 2021 je požadováno, aby se studenti na klinických stážích a klinické výuce s pacienty ve FN Motol prokazovali od 17. 3. 2021 negativním výsledkem testu na covid-19 (platnost testu je vždy 7 dní), případně certifikátem o očkování proti onemocnění covid-19, kdy od ukončení očkování uplynulo min. 14 dní, nebo čestným prohlášením, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního PCR/POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dnů.

Vzhledem k naplněné kapacitě veřejných antigenních testovacích míst jsme zajistili pro naše studenty, kteří mají klinické stáže v nemocnicích/klinickou výuku s pacienty, tyto možnosti testování; níže uvedené možnosti jsou určeny výhradně pro studenty 2. LF UK účastnící se prezenční klinické výuky ve FN Motol.

 • Přednostně využívejte antigenní testování od UK na Albertově, kde je dostatečně velká kapacita. Studenti 2. LF UK přichází bez registrace (po, st a pá vždy 8:00-16:00). Na místě předložíte kartu ISIC. Pro studenty bez českého pojištění je toto testování zdarma, bude ho hradit fakulta.
 • Možnost antigenního testování v Motole ve všední dny 7:30–16:00 (pavilon 24)

Pokud se chcete na test přihlásit, je povinnost:

- registrovat se – student, který nebude v rezervačním systému, nebude otestován

- vyplnit všechny údaje – student, který nevyplní všechny potřebné údaje, bude ze systému vymazán

- na test docházejte v objednaný čas, pokud nemůžete dorazit, dopředu se v kalendáři odhlaste

Možnost tohoto antigenního testu je nyní bezplatná i pro studenty bez českého pojištění. Antigenní testy jsou určeny výhradně pro bezpříznakové studenty. Pokud je student příznakový, využije možnost PCR testování jako doposud (pro žádanku kontaktujte Anetu Nyčovou).

 • Ke stávajícím možnostem testování přibyla pro studenty účastnící se klinické a praktické výuky nová nabídka – každé pondělí od 12.00 do 14.00 bude možné využít antigenní testování od Univerzity Karlovy. Testování bude probíhat v areálu FN Motol před pavilonem 24 (poblíž jižní vrátnice FN Motol). Studenti 2. LF UK využívají toto testování bez rezervace, s sebou mějte kartu ISIC nebo potvrzení o studiu. Pro studenty bez českého pojištění bude tento test hradit fakulta.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu je nutné provést kontrolní PCR test (pro studenty s českým pojištěním hradí pojišťovna, studenti bez českého pojištění si hradí PCR test sami). Odkaz na rezervační systém jsme rozesílali e-mailem.

Potvrzení o negativním výsledku testu či kopii certifikátu o očkování nebo vyplněné čestné prohlášení o prodělání nemoci noste při sobě při výuce v nemocnici pro případ kontroly.

Pokud to bude možné, prosíme z preventivních důvodů o pravidelné absolvování testu i studenty účastnící se výuky na klinikách ve FN Motol bez kontaktu s pacienty.

Věříme, že poctivé a důsledné dodržování těchto mimořádných pravidel pomůže zlepšit stávající kritickou situaci. Děkujeme za pochopení!

Vladimír Komárek, děkan 2. LF UK

Vydáno: 17. 3. 2021 / Poslední aktualizace: 26. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková