Hybridní podzim – doporučení pro akademický rok 2021/2022

Univerzita Karlova bude usilovat o zachování prezenční výuky v co nejširším rozsahu. Vývoj epidemiologické situace však v tuto chvíli nelze předvídat. UK přináší doporučení, která se týkají jak prezenční výuky, tak eventuálního přechodu na výuku distanční.

Vytvořeno: 29. 9. 2021 / Upraveno: 7. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková