Doufám, že praktickou výuku udržíme co nejdéle

Děkan prof. Vladimír Komárek vysvětluje, proč není rozumné přerušit výuku studentů státnicových oborů, komentuje epidemiologická opatření na fakultě a volbu nového děkana.


Minulý týden jste jako Asociace děkanů lékařských fakult vydali prohlášení, v němž se stavíte proti případnému vyhlášení pracovní povinnosti pro mediky. Jak se Asociace staví k tomu, že by mohlo dojít k přerušení výuky?

Velký výpadek ve výuce byl na jaře 2020 a na podzim 2020, poté na počátku jara 2021 a nyní hrozí opět. V rámci asociace jsme se dohodli a informovali jsme ministra zdravotnictví, že v pátém a šestém ročníku chceme výuku u lůžka za každou cenu zachovat. Studenti se zejména v předmětech ukončených státní zkouškou musí naučit zvládat urgentní stavy, pochopit diferenciální diagnostiku a osvojit si řadu praktických dovedností. Doufám, že praktickou výuku udržíme co nejdéle, samozřejmě s maximálními ohledy k pacientům i personálu nemocnic.

Jaká je podle vás přiměřená míra přítomnosti mediků u lůžka?

Pokládám za rozumné, jak jsme to už praktikovali v minulých obdobích, aby na pokoji nebylo více než pět osob – například tedy dva pacienti, pedagog a dva studenti. Všichni samozřejmě s respirátory a s kompletním očkováním či po prodělaném onemocnění nebo s negativním PCR testem.   

Jak se k tomu staví vedení nemocnice?

Zčásti náš postoj chápou, ale ředitel chce přítomnost studentů u lůžka úplně zakázat a povolit ji jen u zkoušek státnicových oborů. Čekáme na oficiální komuniké, které jsme zatím neobdrželi. Byl bych ale velmi nerad, kdybychom se praktické výuky museli vzdát, protože studenti ji nutně potřebují. V tom jsme zajedno s aktuálním doporučením rektora Univerzity Karlovy „dostát závazku vůči studentům a veřejnosti a pokusit se prezenční formát výuky plošně udržet“.

Jestliže se obáváte, že studenti budou hůře připraveni pro výkon povolání, pozoroval jste nějaké náznaky u státnic?

Kupodivu a naštěstí ne. Garanti státnicových oborů mě mile překvapili, podle nich byli studenti, kteří promovali v létě 2020, připraveni dobře – i přes on-line výuku, dobrovolnictví atd. Ti, kteří promovali 2021, měli výuku narušenou už třikrát – přesto jsem neslyšel stížnosti, že by vysloveně neuměli nebo více z nich mělo horší vědomosti; bylo znát, že se výpadky snažili  dohnat. Ovšem ti, kteří budou promovat v roce 2022, by měli výuku narušenou nejméně čtyřikrát – a výpadky se budou sčítat. Samozřejmě to nemám evidence-based – srovnání kvality vzdělání a úspěšnosti uplatnění absolventských ročníků předcovidových a současných zatím chybí.

Jak by se měla rozložit zátěž mezi vysokoškolské studenty a další složky státu, abychom se tohoto scénáře vyvarovali?

Pomoc je třeba diferencovat do tří skupin. První jsou sanitářské práce, mytí povrchů, převlékání postelí – to může dělat kdokoliv. Dělal jsem to já jako student prvního ročníku medicíny a stejně tak to může dělat voják, hasič nebo student nemedicínského oboru. Pak jsou sesterské práce – podávání léků, kontroly tlaku či tepu, případně některé odběry – tam mohou být platní studenti medicíny, zejména po osmi semestrech studia, ty už ostatně novela zákona umožňuje zaměstnat jako praktické sestry. Pod dohledem zkušené staniční sestry si tito studenti mohou osvojit potřebné dovednosti a skloubit tak pomoc nemocnici s praktickou výukou. Nemělo by dojít k tomu, aby studenti pátých a šestých ročníků medicíny museli v rámci pracovní povinnosti dělat nekvalifikované práce a nemohli dostát požadavkům na přípravu k budoucímu povolání.

Jak fakulta reaguje na současnou epidemiologickou situaci a opatření?

Apelujeme na studenty i zaměstnance, aby opatření maximálně respektovali. Obě skupiny máme poměrně dobře proočkovány dvěma dávkami. Starší zaměstnanci by po pěti měsících měli jít na třetí dávku. Po šesti měsících by ji měli mít i studenti, aby se šíření covidu v nemocnici a na fakultě minimalizovalo. Dbáme, aby se neočkovaní či nemoc prodělavší zaměstnanci testovali; mohou v testovacím středisku Univerzity Karlovy v Celetné, dále v naší nemocnici nebo přímo na pracovištích. Testy nakoupené máme.

Nicméně i přes vysokou proočkovanost studentů a zaměstnanců omezujeme některé akce – zrušili jsme předvánoční večerní setkání vedení fakulty s přednosty a akademickými senátory, které jsme plánovali na 9. prosince. Pouze pro menší počet registrovaných posluchačů, a to jen pro očkované nebo prodělavší covid, uspořádáme 6. prosince koncert v Karolinu, který už je po všech stránkách připraven. Namísto zrušeného plesu tam udělíme ceny pro nejlepšího učitele roku a rád bych při té příležitosti představil čerstvě zvoleného děkana.

Budeme testovat i očkované?

Dosavadní opatření nenařizují testování očkovaných, takže zatím ne.

Jak hodnotíte klání programů a osobností před volbou děkana, v níž minulý týden senát zvolil profesora Marka Babjuka?

Oba kandidáti, profesor Babjuk i profesor Lebl, se chovali férově, nezaznamenal jsem žádné podpásové komentáře nebo invektivy. V některých představách o rozvoji fakulty, vědy nebo o investicích se shodovali, podobný názor měli i na takzvané střediskové hospodaření. Jeden z kandidátů byl konkrétnější, zatímco některé z cílů, které předložil druhý kandidát, jsem vnímal jako nepříliš realizovatelné. Když se však podívám na svůj předvolební program, také se mi podařilo uskutečnit tak dvě třetiny z mých cílů. Něco se prostě splnit nepodaří bez ohledu na osobnost nebo nasazení děkana. Jsem rád, že se profesor Babjuk, který v uplynulých osmi letech patřil k těm pilnějším proděkanům, stal děkanem s takto silným mandátem (prof. Babjuk získal 19 hlasů z celkových 24, pozn. red.).  

Vytvořeno: 2. 12. 2021 / Upraveno: 13. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.