Psychosomatika v praxi

Sylabus

Podmínky k získání zápočtu
Splněná účast na 4/5 hodin výuky a krátká esej hodnotící vnímání předmětu.

Vydáno: 11. 1. 2018 / Upraveno: 26. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor