Členství v dozorčí radě spin-off firmy Univerzity Karlovy

Firma Charles University Innovations Prague (CUIP) je spojovníkem světa vědy na Univerzitě Karlově a světa byznysu. První samostatná dceřiná firma v Česku stoprocentně vlastněná univerzitou má zástupce školy přímo v dozorčí radě. Tímto zástupcem je i prof. Evžen Amler z 2. LF UK. Firma nabízí byznysu projekty napříč univerzitou a pomáhá dílčí spin-off firmy zakládat.