Mediální kampaň Čas je mozek

Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou úmrtí. Informovanost laické veřejnosti a zlepšení znalosti příznaků cévní mozkové příhody jsou klíčovými předpoklady úspěšné moderní léčby. V ČR v současné době existuje celkem 45 vysoce specializovaných center – 13 cerebrovaskulárních a 32 iktových. Úspěšnost léčby je kriticky závislá na době, za kterou se pacient do takového centra dostane – pokud léčba proběhne do jedné hodiny od rozvoje prvních příznaků, je až 70% šance na úplné zotavení. Projekt Čas je mozek vznikl s cílem informovat širokou veřejnost o projevech cévní mozkové příhody a možnostech její včasné léčby – vedoucími osobnostmi projektu jsou doc. Aleš Tomek z Neurologické kliniky a prof. Miloslav Roček z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol.