Monografie Závratě

Publikace Závratě (https://www.tobias-ucebnice.cz/zavrate) se zabývá příznakem, který je velmi častým důvodem návštěvy lékařů různých odborností – zejména neurologů, otorinolaringologů, ale i praktických lékařů. Cílem publikace, která vznikla díky široké mezioborové spolupráci, je podat komplexní pohled na současnou diagnostiku a terapii závratí různého původu. Jedním z hlavních autorů je MUDr. Rudolf Černý, CSc., mezi spoluautory pak jsou i další lékaři z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Monografie je určena jak začínajícím lékařům k orientaci v oblasti neurootologie, tak i specialistům.