Vytvoření podmínek pro výuku Nanotechnologií v regenerativní medicíně

V roce 2012 byl schválen k financování Centralizovaný projekt pro společnou výuku nanotechnologií v České republice na Univerzitě Karlově, ČVUT a Technické univerzitě v Liberci. Garantem programu a zodpovědným řešitelem je Ústav biofyziky.