Nanotechnologie pro ošetření hernií

Ve spolupráci s Chirurgickou klinikou 2. LF UK a FN Motol byla vytvořena alternativa ošetření hernií pomocí aplikace nanotechnologií. Tato technologie byla vybrána pro prezentaci motolského areálu před Královskou švédskou akademií.