Transfer technologií

Ústav biofyziky reprezentuje fakultu, která je spoluzakladatelem subjektu NANOPROGRES, z. s. p. o. (sdružení podnikatelských subjektů, akademických institucí a vědecko-výzkumných pracovišť, www.nanoprogres.cz/cs/), založeného za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a podpory podnikání v oblasti nanotechnologií se zaměřením na biomedicínu. Vedoucí Ústavu biofyziky je manažerem projektu „Vývoj zdravotnických prostředků na bázi funkcionalizovaných nanovláken pro vnější aplikace, kožní kryty a chirurgické aplikace“.