Patenty

Ústav biofyziky má od roku 2009 podíl v těchto patentech a průmyslových vzorech:
Způsob a zařízení k výrobě nanovláken přeplavovacím elektrostatickým zvlákňováním
Způsob výroby nanokapslí připravených na bázi nanovláken
Nanovlákenné nosiče s fotoafinně vázanými mikrosférami a způsob jejich výroby
První patent popisuje světově unikátní zařízení k výrobě funkcionalizovaných nanovláken, které jsou esenciální pro regenerativní medicínu.