Učební texty

Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., a RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D., jsou spoluautory dvou dílů učebních textů Lékařské textilie (rok vydání 2008). První díl připravil kolektiv autorů složený z pracovníků a studentů Ústavu biofyziky pod vedením doc. RNDr. Evžena Amlera, CSc.