Inovace výukové laboratoře

V rámci řešení projektu FRVŠ „Inovace výukové laboratoře lékařské biofyziky“ došlo v roce 2008 k zásadní inovaci vybavení praktik. Zřízena byla nová počítačová učebna. V rámci řešení projektu FRVŠ „Výuková laboratoř pro tkáňové inženýrství“ došlo v roce 2010 k zásadnímu pokroku ve výuce výběrového předmětu Tkáňové a proteinové inženýrství.