Trénink percepčně-kognitivních vlastností

Ve spolupráci UK 2. LF, Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a Unie českých fotbalových rozhodčích probíhal vzdělávací projekt zabývající se tréninkem percepčně-kognitivních vlastností a analýzou chyb fotbalových rozhodčích, zejména asistentů. Projekt přednášek v rámci seminářů „Biofyzikální aspekty percepčně-kognitivních vlastností“ zahájený na Ústavu biofyziky v lednu 2009 nabídl zájemcům aktuální vědecké poznatky, které přednášeli špičkoví odborníci ze 2. lékařské fakulty.