Popularizace vědy

Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., popularizuje vědeckou práci opakovaným vystoupením v médiích – například dva díly pořadu České televize České hlavy v roce 2006, v roce 2007 rádio Classic, slovenský časopis Život. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D., prezentovala v roce 2006 práci projektu Otevřená věda v České televizi (ČT 1 – Události a Dobré ráno s Českou televizí) i Českém rozhlase (ČRo 1 – Radiožurnál).