Učebnice a skripta pro studenty

Studijní materiály byly v roce 2005 rozšířeny o učebnici Medicínská biofyzika (nakl. Grada) a v roce 2006 o skripta Praktické úlohy z biofyziky a Chapters from Biophysics. Autorsky se podíleli všichni pracovníci ústavu včetně doc. MUDr. Tomáše Blažka, CSc., a doc. Ing. Jindřišky Heřmanské, CSc.