Předseda akreditační komise pro obor neurologie

Prim. Tomek byl zvolen předsedou akreditační komise MZ ČR pro obor neurologie v období 2015–2019.