Výzkumné epileptologické centrum EPIREC a Evropská referenční síť EpiCARE

Naše klinika se ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie a ostatními pracovišti Centra pro epilepsie Motol zapojila od března 2017 do prestižní Evropské referenční sítě pro vzácné a komplexní epilepsie (EpiCARE) a prof. Petr Marusič se stal členem její Steering Committee. Ke vzniku samostatné sítě pro desítky až stovky epilepsií, které jsou vzácné nebo které vyžadují komplexní péči, významně přispěl pilotní evropský projekt epileptochirurgických center. V návaznosti na tuto vysoce specializovanou zdravotní péči vzniklo klinicko-experimentální centrum EPIREC propojující výzkum epilepsie, na kterém se budou podílet vědci z naší fakulty a z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, lékaři FN Motol a inženýři z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Činnost centra byla slavnostně zahájena v lednu 2019 za účasti čelních představitelů uvedených institucí.