Monografie Farmakorezistentní epilepsie

Brázdil M, Hadač J, Marusič P a kolektiv: Farmakorezistentní epilepsie, 2. doplněné a aktualizované vydání. Stanislav Juhaňák – Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-495-7. Pracovníci kliniky se podíleli na aktualizaci a reedici monografie, která je v české odborné literatuře prvním obsahově komplexním textem věnovaným jednomu z nejžhavějších problémů současné epileptologie – praktické péči o pacienty s epilepsií, u nichž navzdory správně zvolené medikamentózní léčbě záchvaty přetrvávají.