EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimer's disease

Doc. Hort se v roce 2009 podílel jako hlavní autor na vytvoření mezinárodních guidelines pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby, které Evropská federace neurologických společností (EFNS) doporučuje k přijetí národním neurologickým společnostem. Navržené postupy zohledňují zejména nové možnosti využití vyšetření mozkomíšního moku, zobrazovacích metod a neuropsychologie pro časnější diagnostiku onemocnění. Je doporučen léčebný standard a kritice jsou podrobeny některé non-evidence based postupy.